spacer map
Est | Eng
spacer
spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Avaleht
spacer
spacer AVALIK TEENISTUS
spacer
spacer ÕIGUS
spacer
spacer EETIKA
spacer
spacer JUHTIMISKVALITEET
spacer
spacer TIPPJUHTIDE ARENDAMINE
spacer
spacer PERSONALIJUHTIMINE
spacer
spacer KOOLITUS
spacer
spacer HALDUSVÕIMEKUSE ARENDAMINE
spacer
spacer Statistika
spacer
spacer Publikatsioonid
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer KONKURSIVEEB
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer

Uuringud

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna üheks eesmärgiks on tugevdada ametnike usalduväärsust, asjatundlikkust ja pühendumust.

Eesmärgi poole liikudes on vajalik olukorra kaardistamine, et sellele tuginedes koostada pikaajalisemaid plaane avaliku teenistuse arendamiseks. Selleks viiakse regulaarselt läbi ametnike pühendumuse, asjatundlikkuse ja usaldusväärsuse uuringuid ning teisi avaliku teenistuse personalijuhtimise, eetika ja ametnike koolituse valdkonna uuringuid.

 

Ametnike asjatundlikkus ja usaldusväärsus

Alates 2005. aastast viiakse igal aastal läbi küsitlust, mille eesmärk on kaardistada Eesti elanike arvamus ametnike asjatundlikkuse, usaldusväärsuse ja teenindusvalmiduse kohta.

Ametnike asjatundlikkus ja usaldusväärsus 2010 (pdf, 610 KB)

Ametnike asjatundlikkus ja usaldusväärsus 2009 (pdf, 398 KB)

Ametnike asjatundlikkus ja usaldusväärsus 2008 (pdf, 20 KB)

Ametnike asjatundlikkus ja usaldusväärsus 2007 (pdf, 22 KB)

Ametnike asjatundlikkus ja usaldusväärsus 2006 (pdf, 15 KB)

Ametnike asjatundlikkus ja usaldusväärsus 2005 (pdf, 9 KB)

 

Avalike teenistujate pühendumus

Alates 2006. aastast viiakse läbi avalike teenistujate pühendumuse uuringut, mille eesmärk on kaardistada avalike teenistujate pühendumus oma tööle ning mõõta rahulolu oluliste töömotivatsiooni kujundavate teguritega. 2007. aastal viidi pühendumuse indeksi uuring läbi avaliku teenistuse motivatsioonisüsteemide uuringu raames. Järgmine uuring viiakse läbi 2012. aasta sügisel.

2015 aastal mindi avalikus teenistuses üle ühtsele pühendumuse mõõtmise metoodikale. Metoodika ning uuringu raport on leitavad siit.

Avaliku teenistuse pühendumus 2010 (pdf, 5,09 MB)

Avaliku teenistuse pühendumus 2008 (pdf, 3,3 MB)

Avaliku teenistuse motivatsioonisüsteemide uuring 2007 (pdf, 1,33 MB)

Avaliku teenistuse pühendumus 2006 (pdf, 1,5 MB

 

Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses

Alates 2005. aastast viiakse nelja-aastase intervalliga läbi uuring, mille eesmärgiks on kaardistada avalike teenistujate väärtushoiakud, igapäevatööga seonduvad eetiliselt probleemsed situatsioonid ning ootused ebaeetilise käitumise ennetusvõimaluste kohta. Uuring on ühtlasi sisendiks  avaliku teenistuse eetikat tugevdavate meetmete väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses 2013 (pdf, 684 KB)

Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses 2009
 (pdf, 953 KB)

Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses 2005 (pdf, 307 KB)

 

Avaliku teenistuse personalijuhtimine

Uuringu eesmärgiks on saada Eesti avaliku teenistuse ametiasutuste personalijuhtimise olukorrast terviklik pilt: selgitada välja personalijuhtimise kvaliteedi tase, kaardistada ametiasutuste personalijuhtimise hetkeolukord, ootused, vajadused ja takistused nii personalijuhtide kui asutusejuhtide silme läbi. Samuti hinnatakse uuringus koostööd ja koordineerimist avaliku teenistuse süsteemis tervikuna.

Avaliku teenistuse personalijuhtimine 2010 (pdf, 501KB)

Avaliku teenistuse personalijuhtimine 2005 (pdf, 537 KB)


Avaliku teenistuse keskastmejuhtide uuring

Uuringu eesmärgiks on defineerida avaliku teenistuse juhtimisstasandid, mille alusel määratletakse keskastmejuhtide sihtgrupp ja antakse ülevaade nende juhtimispraktikast.

Avaliku teenistuse keskastmejuhtide uuring 2013 (pdf, 4.55 MB)


Avaliku teenistuse koolitusspetsialistide rahulolu küsitlus

Ajavahemikul 14.10 – 26.10.2010. a viis Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond läbi veebiküsitluse avaliku teenistuse koolitusspetsialistide seas eesmärgiga hinnata rahulolu keskselt pakutavate koolitus- ja arendustegevustega, keskse koolituse programmi senise elluviimisega ning avaliku teenistuse koolitussüsteemi koordineerimisega üldiselt.

Koolitusspetsialistide rahulolu küsitlus (pdf, 263 KB)

 

Ametnike Euroopa Liidu alase täiendkoolituse vajadus

Perioodil detsember 2007-märts 2008 viidi läbi uuring Euroopa Liidu otsustus-protsessis osalevate Eesti ametnike Euroopa Liidu alase täiendkoolituse vajaduse selgitamiseks järgmise 5 aasta perspektiivis (perioodil 2008-2012) ning teha kindlaks eelistatud koolitusmeetodid.

Ametnike EL alase täiendkoolituse vajadus 2008-2012 (pdf, 603 KB)

 

Kohaliku omavalitsuse üksuste ametnike pikaajalise koolitusvajaduse uuring

Konsultatsiooni ja koolituskeskus Geomedia viis Riigikantselei tellimusel ajavahemikul november 2005 kuni märts 2006 läbi kohaliku omavalitsuse üksuste ametnike pikaajalise koolitusvajaduse uuringu. Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja kohaliku omavalitsuse ametnike koolitusvajadused erinevates koolitus­valdkondades lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse ja omavalitsus­süsteemi arengutest ning määratleda kohaliku omavalitsuse üksuste ametnike koolitustel osalemist mõjutavad tegurid.

Kohaliku omavalitsuse üksuste ametnike koolitusvajaduse uuring (pdf, 614 KB)

spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

avalikteenistus at fin dot ee

 

 

 

 

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer