map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Mari-Liis Lume
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

Tel: 611 3607
mari-liis dot lume at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
VALLAMAJANDUSE INSENER (Saku Vallavalitsus)*
Konkursi tähtaeg: 22.09.2017
 Ametikoha tüüp: spetsialist
 Asutus: Saku Vallavalitsus
 Asutuse tutvustus:
Saku vald on 9700 elanikuga mõnus elupaik Harjumaal. Meie lähinaabriteks on Tallinna ja Saue linnad ning Kiili, Kohila ja Saue vallad. Valla territooriumil asub 2 alevikku: Saku ja Kiisa ning 20 küla: Männiku, Tammejärve, Tammemäe, Kirdalu, Lokuti, Saustinõmme, Kurtna, Tagadi, Roobuka, Tõdva, Kajamaa, Kasemetsa, Metsanurme, Üksnurme, Rahula, Saue, Sookaera-Metsanurga, Jälgimäe, Tänassilma ja Juuliku. Meie vallas on olemas kõik eluks vajalikud teenused, head sportimis- ja vabaajaveetmise võimalused, aktiivne kohalik kogukond, heal tasemel haridus- ja sotsiaalasutused. 
 
Saku Vallavalitsus korraldab valla igapäevaelu ja viib ellu vallavolikogu kavandatud arendustegevusi. Vallavalitsuse struktuuris on ehitus- ja planeerimisteenistus, finantsteenistus, sotsiaalhoolekandeteenistus, majandusteenistus ning vallakantselei. 
 
Saku Vallavalitsuse majandusteenistus korraldab oma 45 töötajaga vallavara haldamist ja kommunaalmajandust, vallasisest ühistransporti ja avalike alade heakorda, vallaasutuste igapäevast toimimist ja toitlustamist.
 Asukoht - riik: Eesti
 Asukoht - maakond: Harjumaa
 Asukoht - linn / täpsem koht:  Saku
 Valdkond:  avalik haldus, ehitus/kinnisvara/geodeesia, majandus,
 Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga,
 Tööülesanded:

Meie uue kolleegi ülesandeks saab:
• teehooldetööde ja tee-ehitustööde korraldamine ja tellija esindamine
• liikluskorraldusalase tegevuse koordineerimine ja tellija esindamine
• tee-ehituseks vajalike dokumentide vormistamine, teedevaldkonna järelevalvetegevuse korraldamine
• kaevetööde loa taotluste menetlemine, kaevetööde lubade lõpetamine, garantiiülevaatuste teostamine ja garantiikohustuse korraldamine
• munitsipaalehitiste ehitusprotsessi korraldamine
• riigihangete korraldamine
• reklaamipaigaldustegevuse kooskõlastamine ja järelevalve
• kriisikomisjoni töös osalemine

 Nõuded kandidaadile:

Edukal kandidaadil on erialane töökogemus ja tehniline kõrgharidus eelistatult teedeehituse valdkonnas
Teadmiste ja oskuste osas peaks kandidaat:
• tundma hästi teede- ja ehitusvaldkonda
• oskama kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase
• tundma oma valdkonda reguleerivaid õigusakte, norme, juhiseid
• olema väga hea suhtleja nii suuliselt kui kirjalikult
• valdama vähemalt C1-tasemel eesti keelt
• oskama koostada tööks vajalikke kirju ja dokumente
• oskama planeerida tööprotsessi
• omama algatusvõimet ja loovust
• omama võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, oskama efektiivselt kasutada aega
Heal kandidaadil on ka autojuhtimise oskus, B-kategooria juhiload ja isikliku auto töösõitudeks kasutamise võimalus (hüvitatakse).

 Omalt poolt pakume:

• arenevat ja sõbralikku meeskonda
• huvitavat ja liikuvat tööd
• erialaseid täiendkoolitusi
• kindlat töötasu tehtud töö eest
• puhkus 35 päeva

 Tööle asumise aeg: Kokkuleppel
 Kontaktisiku nimi: Virko Kolks
 Kontaktisiku eposti aadress: virko dot kolks at sakuvald dot ee
 Tingimused ja lisainfo:

Kandideerimisdokumente ootame kas elektroonselt aadressile saku@sakuvald.ee või paberkandjal aadressile Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Teaduse tn 1.


* Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
 Oma lehel kuulutuse näitamiseks kopeeri järgneva lahtri sisu:
Prindi
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer