map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Mari-Liis Lume
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

Tel: 611 3607
mari-liis dot lume at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
KESKKONNAOSAKONNA MAAPÕUEBÜROO MAAPÕUESPETSIALIST (Keskkonnaamet)*
Konkursi tähtaeg: 20.09.2017
 Ametikoha tüüp: spetsialist
 Asutus: Keskkonnaamet
 Asutuse tutvustus:

Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkond on riigi keskkonna- ja looduskaitse ning –kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.

 Asukoht - riik: Eesti
 Asukoht - linn / täpsem koht:  Jõgeva, Jõhvi, Palmse ja Türi kontoris (kokkuleppel muu Keskkonnaameti kontor
 Valdkond:  avalik haldus, energeetika/loodusvarad, põllumajandus/keskkond,
 Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga,
 Tööülesanded:
 • menetleb üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlusi, valmistab ette lubade eelnõud ja sisestab need asjakohasesse andmekogusse;
 • menetleb maavara geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotlusi;
 • kontrollib uuringuruumi teenindusala korrastamist ning kooskõlastab korrastamise akti;
 • valmistab ette korrastamistingimused kaevandatud maa korrastamisprojekti koostamiseks;
 • valmistab ette nõusoleku maavaravaru kaevandatud maa korrastamisprojekti rakendamiseks;
 • valmistab ette otsused pealmaakaevandamisel eemaldatava maavara katendi kasutamise kohta ja muude maapõue kasutamise viiside kohta;
 • määrab riigile kuuluva kaevise või katendi tasumäära suuruse ja koostab seonduva keskkonnatasu teate;
 • osaleb oma valdkonnaga seotud keskkonnamõju (strateegilistes) hindamistes, otsustades keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle ning osaleb keskkonnamõju (strateegilise) hindamise programmide ja aruannete läbivaatamisel.
 Nõuded kandidaadile:
 • kõrgharidust keskkonnaga seotud erialal ning kasuks tuleb eelnev kokkupuude maapõue valdkonnaga;
 • oma tegevusvaldkonna õigusaktide tundmist; 
 • eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; 
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust (tekstitöötluse ja tabelarvutuse kontoritarkvara);
 • head suhtlemisoskust, sealhulgas oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; 
 • head töövõimet, sealhulgas võimet stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras;
 • kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.
 Omalt poolt pakume:
 • vastutusrikast, loomingulisthuvitavat ja mitmekesist tööd;
 • eneseteostusvõimalust arenevas organisatsioonis;
 • sõbralikku meeskonda.
 Palk: alates 800 eurot (bruto)
 Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
 Kontaktisiku nimi: Sigrit Meister
 Kontaktisiku eposti aadress: sigrit dot meister at keskkonnaamet dot ee
 Tingimused ja lisainfo:

 Asukoht võimalik töötada Keskkonnaameti Jõgeva, Jõhvi, Palmse ja Türi kontoris (kokkuleppel muu Keskkonnaameti kontor), tööpiirkond on Põhja Eesti

Tööaeg täistööaeg

Töötasu alates 800€ bruto

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel

Kontaktisik Maria Karus, Sigrit Meister

Lisainfo telefonil 506 3384, 5693 4626

Internetiaadress  www.keskkonnaamet.ee

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 20. septembriks 2017 e-posti aadressile cv at keskkonnaamet dot ee


* Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
 Oma lehel kuulutuse näitamiseks kopeeri järgneva lahtri sisu:
Prindi
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer