map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Mari-Liis Lume
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

Tel: 611 3607
mari-liis dot lume at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
KESKKONNAOSAKONNA JÄÄTMEBÜROO JÄÄTMESPETSIALIST (AJUTISELT EEMALVIIBIVA TEENISTUJA ASENDAJA) (KESKKONNAAMET) *
Konkursi tähtaeg: 14.09.2017
 Ametikoha tüüp: spetsialist
 Asutus: Keskkonnaamet
 Asutuse tutvustus:

Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkond on riigi keskkonna- ja looduskaitse ning –kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.

Ametikoha eesmärk

 

Seadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmine jäätmemajanduse valdkonnas.

 Asukoht - riik: Eesti
 Asukoht - maakond: Harjumaa
 Asukoht - linn / täpsem koht:  Tallinn
 Valdkond:  avalik haldus, energeetika/loodusvarad, põllumajandus/keskkond,
 Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga, tähtajaline,
 Tööülesanded:

 

 • viib läbi jäätmeloa taotlustega ja jäätmelubadega seotud menetlused;
 • korraldab jäätmekäitlejate registreerimise ja registreerimistõendite väljastamise;
 • teostab jäätmearuannete kontrolli;
 • annab hinnangu ohtlike jäätmete käitluskoha nõuetele vastavuse kohta ning koostab seisukoha ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluste kohta;
 • korraldab jäätmete ja nendest põhjustatud keskkonnasaastuse likvideerimise seaduses määratud juhtudel ja korras;
 • vaatab läbi ning annab arvamuse kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavade, jäätmehoolduseeskirjade ning korraldatud jäätmeveo hankedokumentide kohta.
 Nõuded kandidaadile:
 • keskkonnaalast või keskkonnatehnoloogia alast kõrgharidust;
 • tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide tundmist;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel, vene keele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • ladusat suhtlemis- ja esinemisoskust, sealhulgas oskust korraldada koostööd erinevate huvirühmade vahel;
 • kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta vastu kaalutletud ja motiveeritud otsuseid oma ametikoha volituste piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
 • autojuhilubade olemasolu.PowerPoint);

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus jäätmete või muus sellega seonduvas keskkonnakasutuse valdkonnas;
 Omalt poolt pakume:
 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • eneseteostusvõimalust arenevas organisatsioonis;
 • sõbralikku meeskonda.

 

 Palk: alates 800 eurot (bruto)
 Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
 Kontaktisiku nimi: Sigrit Meister
 Kontaktisiku eposti aadress: sigrit dot meister at keskkonnaamet dot ee
 Tingimused ja lisainfo:

 Asukoht  töö tegemise koht Keskkonnaameti Rapla, Tallinna või Türi kontor. Tööpiirkonnaks on Harjumaa ja Tallinn.

Tööaeg  täistööaeg/tähtajaline

Töötasu alates 800 eurot (bruto)

Tööle asumise aeg  esimesel võimaluselEsimesel võimaluselesimesel e

Kontaktisik  Reet Siilaberg, Sigrit Meister

Aadress  Narva mnt 7a, Tallinn, 15172 Harjumaa

Lisainfo telefonil 680 7407, 5693 4626

Internetiaadress  www.keskkonnaamet.ee

 

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 14. septembriks 2017 e-posti aadressile cv@keskkonnaamet.ee


* Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
 Oma lehel kuulutuse näitamiseks kopeeri järgneva lahtri sisu:
Prindi
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer