map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Mari-Liis Lume
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

Tel: 611 3607
mari-liis dot lume at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
LOGISTILISE TOETUSE KOMPANII ÜLEM (1. JALAVÄEBRIGAADI TAGALAPATALJON)
Konkursi tähtaeg: 01.10.2017
 Ametikoha tüüp: keskastmejuht/esmatasandi juht
 Asutus: 1. JALAVÄEBRIGAADI TAGALAPATALJON
 Asutuse tutvustus:

Tagalapataljoni on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev allüksus, mille peamine ülesanne on koolitada ajateenijatest väljaõppinud reservüksuseid. Väljaõpe on väga mitmekülgne ning hõlmab muuhulgas erialasid nagu logistika, transport, tehnika, meditsiin, laomajandus ja toitlustus. Lisaks tagalaerialadele moodustab suure osa õppest jalaväetaktika. Rahuajal toetatakse aasta läbi 1. jalaväebrigaadi staapi, seitset pataljoni ja kolme üksikkompaniid. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

 Asukoht - riik: Eesti
 Asukoht - maakond: Lääne-Virumaa
 Asukoht - linn / täpsem koht:  Tapa
 Valdkond:  avalik haldus, riigikaitse/päästeteenistus/turva,
 Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga,
 Tööülesanded:
 • Logistilise toetuse kompanii efektiivne, koordineeritud ja ressursse kokku hoidev töö korraldamine 1JVBr linnakutes
 • II liini rahuaegse toetuse jätkusuutlik tagamine 1JVBr üksustele
 • Pataljoni osaeelarve koostamine ja selle täitmise jälgimine
 • Valdkonnapõhise väljaõppe ja arendustegevuse toetamine
 Nõuded kandidaadile:
 • Sõjaväelise väljaõppe II aste (O2, kapteni või majori auaste), soovitatavalt logistikaalane haridus
 • Vähemalt kaheaastane teenistuskogemus kompaniiülemana ja kolme aastane teenistuskogemus staabiohvitserina, soovitavalt logistika valdkonnas
 • Riigisaladuse juurdepääsuloa olemasolu tasemel „SALAJANE“ või eeldused selle taotlemiseks
 • Eesti keele oskus tasemel C, inglise keele oskus STANAG 6001 järgi tasemega II koos ametialase sõnavara valdamisega
 • Hea füüsiline vorm
 • Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara ja andmekogudega töötamise oskus
 • Vähemalt B-kategooria juhtimisõigus
 • Kandidaadilt ootame:
  • Algatusvõimet ja loovust, sh võimet osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt
  • Täpsust, kohusetundlikkust, otsustus- ja vastutusvõimet
  • Analüüsi- ja sünteesivõimet, võimet omada informatsiooni kasutusvalmina ning reageerida kiiresti muutustele
  • Orienteeritust meeskonnatööle
  • Head pingetaluvust
  • Käitumist Kaitseväe põhiväärtuste järgi
 Omalt poolt pakume:
 • 35 päevast puhkust
 • Head meeskonda rahvusvahelises töökeskkonnas
 • Tasuta esmast arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamist
 • Tasuta sportimisvõimalusi
 • Arenguvõimalusi ja täiendõpet
 • Transpordivõimalust Tallinnasse ja Rakverre
 Palk: Brutopalk 1950 EUR kuus
 Tööle asumise aeg: Kokkuleppel
 Kontaktisiku nimi: Villem Lõbu
 Kontaktisiku eposti aadress: villem dot lobu at kra dot ee

 Oma lehel kuulutuse näitamiseks kopeeri järgneva lahtri sisu:
Prindi
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer