map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Mari-Liis Lume
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

Tel: 611 3607
mari-liis dot lume at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
second_level_nool  RAUDTEE VALDKONNA PEASPETSIALIST (2 asenduskohta)

second_level_nool  Korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik (Siseministeerium)

second_level_nool  SISEAUDIITOR- ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) (Maaeluministeerium)

second_level_nool  VANEMINSPEKTOR (EMTA)

second_level_nool  Peaspetsialist (Tallinna Linnavaraamet)

second_level_nool  Kriminaalhooldusosakonna nooremametnik (asenduskoht)

second_level_nool  Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametnik (Viru Vangla)

second_level_nool  Aadressiandmete peaspetsialist (Maa-amet)

second_level_nool  LAEVAÕNNETUSTE UURIMISE PEASPETSIALIST Ohutusjuurdluse Keskuses (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  Registrite osakonna peaspetsialist määratud ajaks (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  humanitaar-sotsiaalnõunik (Väätsa Vallavalitsus)

second_level_nool  Lastekaitsespetsialist (Rae Vallavalitsus)

second_level_nool  Jurist (Rae Vallavalitsus

second_level_nool  LASTEKAITSETEENISTUSE JUHATAJA (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  VALLAMAJANDUSE INSENER (Saku Vallavalitsus)

second_level_nool  Vanemarhitekt (Kuressaare Linnavalitsus)

second_level_nool  lastekaitsespetsialist (Viljandi Linnavalitsus)

second_level_nool  jurist-hankemenetleja (Päästeamet)

second_level_nool  AUTOTEHNIK (Lennubaas)

second_level_nool  Nooremametnik (Tartu Vangla)

second_level_nool  Kriminaalhooldusametnik (Tartu Vangla, põhi- ja asenduskoht)

second_level_nool  VANEMINSPEKTOR (EMTA)

second_level_nool  vanemspetsialist (Tallinna Kommunaalamet)

second_level_nool  TEABEOHVITSER (1. JALAVÄEBRIGAAD)

second_level_nool  Lastekaitsespetsialist (Sindi Linnavalitsus) (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

second_level_nool  PEASPETSIALIST (ANALÜÜTIK)

second_level_nool  Statistikaameti peadirektori asetäitja infotehnoloogia alal (CIO)

second_level_nool  VARUSTUSKOMPANII INSTRUKTOR (1. JALAVÄEBRIGAAD)

second_level_nool  RÜHMAVANEM (1. JALAVÄEBRIGAAD)

second_level_nool  VARUSTUSRÜHMA MOBILISATSIOONIVARUDE LAOHOIDJA (2. JALAVÄEBRIGAAD TAGALAPATALJON)

second_level_nool  Looduskaitse osakonna projekti spetsialist (tähtajaline)(Keskkonnaamet)

second_level_nool  Vanemspetsialist (Põhja-Tallinna Valitsus)

second_level_nool  KESKKONNAOSAKONNA MAAPÕUEBÜROO MAAPÕUESPETSIALIST (Keskkonnaamet)

second_level_nool  Menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

second_level_nool  Kaplan (Tartu Vangla)

second_level_nool  SIDEMEESKONNA ÜLEM (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  JULGESTUSJAO ÜLEM (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  Regionaalarengu osakonna Interreg programmide järelevalve talituse nõunik (Rahandusministeerium)

second_level_nool  PEAINSPEKTOR (Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  Linnakeskkonna osakonna peaspetsialist (Tallinna Kesklinna Valitsus)

second_level_nool  ÕDE (2. JALAVÄEBRIGAAD TAGALAPATALJON)

second_level_nool  TÖÖINSPEKTOR (Tööinspektsioon)

second_level_nool  Kriminaalhooldusametnik (Tallinna Vangla Ida-harju kriminaalhooldusosakond)

second_level_nool  JURIST (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

second_level_nool  Hooldusjuht (Viljandi Linnavalitsus)

second_level_nool  PEASPETSIALIST (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  REFERENT (Tartu Maakohus)

second_level_nool  Psühholoog (Tartu Vangla)

second_level_nool  Maanteeinfospetsialist (1510-spetsialist)

second_level_nool  Üldosakonna juhataja (Häirekeskus)

second_level_nool  Statistikaameti juhtivstatistik (töötluspaketi disainer)

second_level_nool  Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik (Tallinna Vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakond)

second_level_nool  Vanemspetsialist (EMTA)

second_level_nool  Linnaarhitekt-ehitusnõunik (Loksa Linnavalitsus)

second_level_nool  PÕHJA REGIOONI VÄLISÕHUSPETSIALIST (Keskkonnaamet)

second_level_nool  KESKKONNAOSAKONNA JÄÄTMEBÜROO JÄÄTMESPETSIALIST (AJUTISELT EEMALVIIBIVA TEENISTUJA ASENDAJA) (KESKKONNAAMET)

second_level_nool  Lastekaitse peaspetsialist (Haabersti Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  Hädaolukordadeks valmisoleku valdkonna nõunik (Siseministeerium)

second_level_nool  Taimetervise peaspetsialist (Põllumajandusamet)

second_level_nool  SÜSTEEMIADMINISTRAATOR (LINUX / NETWORK ADMINISTRAATOR) (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  LÄÄNE-VIRUMAA VETERINAARKESKUSE PEASPETSIALIST/ Riikliku veterinaarjärelevalve juht ettevõttes AS HK Scan Estonia (Veterinaar- ja Toiduamet)

second_level_nool  sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist (Tabivere Vallavalitsus)

second_level_nool  HEAKORRA PEASPETSIALIST (Viimsi Vallavalitsus)

second_level_nool  Vanemspetsialist (Tallinna Perekonnaseisuamet)

second_level_nool  Sotsiaalnõunik (Koeru Vallavalitsus)

second_level_nool  Perekonnaseisutoimingute spetsialist (Võru Linnavalitsus)

second_level_nool  Välisvahendite osakonna peaspetsialist (tähtajaline)

second_level_nool  ehituskontrolli ja kasutuslubade peaspetsialist (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

second_level_nool  Kuressaare linna koolide sotsiaalpedagoogi asendaja (Kuressaare Linnavalitsus)

second_level_nool  sotsiaaltöö spetsialist (Lääne-Saare Vallavalitsus)

second_level_nool  sotsiaalteenuste talituse peaspetsialist (Tallinna Kesklinna Valitsus)

second_level_nool  Geoinfosüsteemide peaspetsialist (Maa-amet)

second_level_nool  Kriminaalhooldusametnik (Haapsalu esindus)

second_level_nool  humanitaarnõunik (Tahkuranna Vallavalitsus)

second_level_nool  SRTATEEGIABÜROO NÕUNIK (Riigikantselei)

second_level_nool  SRTATEEGIADIREKTORI ASETÄITJA (Riigikantselei)

second_level_nool  LOODUSKAITSE OSAKONNA KAITSE PLANEERIMISE BÜROO KAITSE PLANEERIMISE SPETSIALIST (AJUTISELT EEMALVIIBIVA TEENISTUJA ASENDAJA) (KESKKONNAAMET)

second_level_nool  LOODUSKAITSE OSAKONNA KAITSE PLANEERIMISE BÜROO KAITSE PLANEERIMISE SPETSIALIST (AJUTISELT EEMALVIIBIVA TEENISTUJA ASENDAJA) (KESKKONNAAMET)

second_level_nool  KESKKONNAOSAKONNA KESKKONNATASUBÜROO JUHATAJA (Keskkonnaamet)

second_level_nool  Siseauditi osakonna juhataja (Siseministeerium)

second_level_nool  Sotsiaaltöötaja (Tartu Vangla, 2 põhikohta)

second_level_nool  PARAMEEDIKUD (Scoutspataljon)

second_level_nool  EHITUSSPETSIALIST (Saku Vallavalitsus)

second_level_nool  Spetsialist (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  Põltsamaa Valla Päevakeskuse juhataja (Põltsamaa Vallavalitsus)

second_level_nool  Statistikaameti juhtivstatistik (ettevõtluse kiir- ja aastastatistika)

second_level_nool  Statistikaametijuhtivstatistik-metoodik (majandus- ja finantstegevuse statistika)

second_level_nool  Raplamaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist/loomatervishoiu ja loomakaitse alal (Veterinaar- ja Toiduamet)

second_level_nool  Sauga Avatud Noortekeskuse juhataja (Sauga Vallavalitsus)

second_level_nool  Noorsootöö spetsialist (Maardu Linnavalitsus)

second_level_nool  RAADIOSAGEDUSTE JÄRELEVALVE PEASPETSIALIST (Tehnilise Järelevalve Amet)

second_level_nool  analüüsitalituse peaspetsialist/protsessijuht (Häirekeskus)

second_level_nool  Välisvahendite rakendamise osakonna peaspetsialist (Rahandusministeerium)

second_level_nool  KOMMUNIKATSIOONIOSAKONNA JUHATAJA (Siseministeerium)

second_level_nool  ÕDE (1. Jalaväebrigaadi tagalapatljon)

second_level_nool  RELVUR (Kaitseliidu Järva malev)

second_level_nool  REMONDIKOMPANII INSTRUKTOR (1. JALAVÄEBRIGAAD)

second_level_nool  Arendusprojektide koordinaator (Sisekaitseakadeemia)

second_level_nool  vanemspetsialist (sotsiaalhoolekande osakond)

second_level_nool  lastekaitse vanemspetsialist (Kristiine Linnaosa Valitsus)

spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer