map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
spacer Miks tulla avalikku teenistusse?
spacer Kandideerimine avalikul konkursil
spacer Töötamine EL institutsioonides
spacer EPSO
spacer Lisa kuulutus
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Mari-Liis Lume
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

Tel: 611 3607
mari-liis dot lume at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
second_level_nool  Arendusprojektide koordinaator (Sisekaitseakadeemia)

second_level_nool  vanemspetsialist (sotsiaalhoolekande osakond)

second_level_nool  lastekaitse vanemspetsialist (Kristiine Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  INSTRUKTOR-KOMPANII ÜLEM (Kaitseliidu Alutaguse malev)

second_level_nool  hariduskorralduse osakonna TERVISEDENDUSE VANEMSPETSIALISTI (Tallinna Haridusamet)

second_level_nool  Kultuurireferent Eesti Vabariigi Peakonsulaadis New Yorgis (Kultuuriministeerium)

second_level_nool  Jurist (Patendiamet)

second_level_nool  Planeerimise asekantsler (Haridus- ja Teadusministeerium)

second_level_nool  Võrdse kohtlemise NÕUNIK (Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei)

second_level_nool  Teabeseireosakonna õigusnõunik (Siseministeerium)

second_level_nool  MAKSUAUDIITOR (EMTA)

second_level_nool  Noorsootöötaja (Audru Vallavalitsus)

second_level_nool  Sotsiaalpedagoogi asendaja (Kuressaare Linnavalitsus)

second_level_nool  VÄÄRTEOMENETLEJA (EMTA)

second_level_nool  SIDEMEESKONNA ÜLEM (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  Jurist (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

second_level_nool  Maakorraldaja (määratud ajaks)

second_level_nool  Ökonomist (Kuressaare Linnavalitsus)

second_level_nool  KANTSELEI JUHATAJA (Tartu Maakohus)

second_level_nool  PROJEKTIEKSPERT (TRANSPORDI INVESTEERINGUTE VALDKOND)

second_level_nool  EHITUSVALDKONNA PEASPETSIALIST (Tehnilise Järelevalve Amet)

second_level_nool  PARAMEEDIKUTE VÄLJAÕPPEOHVITSER (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  Peaspetsialist (Põhja-Tallinna Valitsus)

second_level_nool  KAPLAN (Staabi- ja Sidepataljon)

second_level_nool  lastekaitsespetsialist (Türi Vallavalitsus)

second_level_nool  lastekaitse spetsialist (Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  lastekaitse spetsialist (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

second_level_nool  KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK (2 põhikohta) Tartu Vangla

second_level_nool  Haldusküsimuste asekantsler (Välisministeerium)

second_level_nool  Süsteemianalüütik (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  MONITOORINGUMEESKONNA OPERAATOR (Staabi- ja Sidepataljon)

second_level_nool  STAABIKAITSJA (Staabi- ja Sidepataljon)

second_level_nool  Välisvahendite rakendamise osakonna peaspetsialist (Rahandusministeerium)

second_level_nool  sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist (Tabivere Vallavalitsus)

second_level_nool  peaspetsialist (Tallinna Kommunaalamet)

second_level_nool  IT SÜSTEEMIDE HALDUS-JA ARENDUSSPETSIALIST (Tarbijakaitseamet)

second_level_nool  Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni konsultant (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  RESSURSIARVESTAJA-VARUSTAJA (Lennubaas)

second_level_nool  Patrulli- ja valveosakonna inspektor (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

second_level_nool  LOODUSKAITSE OSAKONNA KAITSE PLANEERIMISE BÜROO KAITSE PLANEERIMISE SPETSIALIST (0,5 KOHTA) (KESKKONNAAMET)

second_level_nool  PÕHJA REGIOONI VÄLISÕHUSPETSIALIST (Keskkonnaamet)

second_level_nool  EHITUSSPETSIALIST (Saku Vallavalitsus)

second_level_nool  IKT portfellihaldur (Politsei - ja Piirivalveamet)

second_level_nool  Meedianõunik (Välisministeerium)

second_level_nool  VÄLJAÕPPEOHVITSER (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  SIDE- JA IT SEKTSIOONI STAABIALLOHVITSER (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  JULGESTUSJAO ÜLEM (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  Jurist (Tõrva Linnavalitsus)

second_level_nool  Maaparanduse peaspetsialist (Põllumajandusamet)

second_level_nool  Arengutoetuste osakonna LEADER toetuste büroo peaspetsialist määratud ajaks (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  KESKKONNAOSAKONNA JÄÄTMEBÜROO JÄÄTME PEASPETSIALIST (AJUTISELT EEMALVIIBIVA TEENISTUJA ASENDAJA) (KESKKONNAAMET)

second_level_nool  JURIST (Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  LOGISTILISE TOETUSE KOMPANII ÜLEM (1. JALAVÄEBRIGAADI TAGALAPATALJON)

second_level_nool  LASTEKAITSESPETSIALIST (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja, Põlva Vallavalitsus)

second_level_nool  Euroopa kultuuripärandiaasta projektijuht (Muinsuskaitseamet)

second_level_nool  TEABEOHVITSER (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  Riigieelarve osakonna nõunik (kulumudelite juurutamine)

second_level_nool  Linnakunstnik (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

second_level_nool  RAPLAMAA VETERINAARKESKUSE PEASPETSIALIST / LOOMATERVISHOIU JA LOOMAKAITSE ALAL (Veterinaar- ja Toiduamet)

second_level_nool  Patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

second_level_nool  Infotehnoloogia osakonna peaspetsialist (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor (Haridus- ja Teadusministeerium)

second_level_nool  SCOUTSPATALJONI NOOREMALLOHVITSER (Kaitseväe Värbamiskeskus)

second_level_nool  SCOUTSPATALJONI SÕDUR (Kaitseväe Värbamiskeskus)

second_level_nool  PIONEER – DEMINEERIJAD (Scoutspataljon)

second_level_nool  SOOMUKIJUHTE (Scoutspataljon)

second_level_nool  Kanepi valla Avatud Noortekeskuse juhataja (ajutiselt eemalviibiva töötaja asendaja)

second_level_nool  Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna praktikant (Rahandusministeerium)

second_level_nool  Jurist, asenduskoht (Ravimiamet)

spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer