map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
spacer Miks tulla avalikku teenistusse?
spacer Kandideerimine avalikul konkursil
spacer Töötamine EL institutsioonides
spacer EPSO
spacer Lisa kuulutus
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Kadri Vilba
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist

Tel: 611 3198
kadri dot vilba at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
second_level_nool  STRUKTUURIVAHENDITE SEIRE PEASPETSIALIST (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  Sotsiaal- ja haridusnõunik (Käina Vallavalitsus)

second_level_nool  Lastekaitsespetsialist (Paldiski Linnavalitsus)

second_level_nool  EL ja välissuhete osakonna nõunik (Siseministeerium)

second_level_nool  IT- ANALÜÜTIK (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Tallinna Halduskohtu kohtuistungi sekretär (Tallinna Halduskohus)

second_level_nool  Üksuse juhi abi (Tallinna Vangla)

second_level_nool  ARHITEKT (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

second_level_nool  Kolmanda üksuse kriminaalhooldusametnik (asenduskoht)

second_level_nool  Kolmanda üksuse kriminaalhooldusametnik (Viru Vangla)

second_level_nool  Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametnik (Narva)

second_level_nool  VÕLAMENETLEJA (Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  TRANSPORDIKOMPANII ÕPPERÜHMA INSTRUKTOR (1. Jalaväebrigaadi tagalapatljon)

second_level_nool  IDA-VIRUMAA BÜROO KESKKONNAKAITSEINSPEKTOR KESKKONNAKAITSE SUUNAL (tähtajaline ametikoht)

second_level_nool  Linnaarhitekt-ehitusnõunik (Loksa Linnavalitsus)

second_level_nool  Vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse nõunik (Justiitsministeerium)

second_level_nool  valimiste valdkonnaga seonduvate infosüsteemide süsteemiadministraator (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  LASTEKAITSE SPETSIALIST(2)

second_level_nool  vanemspetsialist /põllumajandusloomade aretuse valdkond/ (Järvamaa Veterinaarkeskus)

second_level_nool  Haljastaja (Eesti Rahva Muuseum)

second_level_nool  PARAMEEDIKUTE INSTRUKTOR (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  JAOSKONNA ÜLEM (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  KÜBERPOLIITIKA OSAKONNA NÕUNIK (Kaitseministeerium)

second_level_nool  TERAPEUT (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  KOORDINAATOR (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  KOORDINAATOR (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  SISEKOMMUNIKATSIOONI NÕUNIK (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  jurist (õigusloome)

second_level_nool  VEESPETSIALIST LÄÄNE REGIOONIS (Keskkonnaamet)

second_level_nool  LÄÄNE-VIRUMAA BÜROO KESKKONNAKAITSEINSPEKTOR KESKKONNAKAITSE SUUNAL (tähtajaline ametikoht)

second_level_nool  ERIALADIPLOMAAT (VANEMNÕUNIK) OECD juures Pariisis (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  EL NÕUKOGU EESISTUMISE TÕLK-KOMMUNIKATSIOONINÕUNIK (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  Keeletoimetaja (Siseministeerium)

second_level_nool  Teise üksuse valvur (Viru Vangla)

second_level_nool  FINANTSTURGUDE POLIITIKA OSAKONNA NÕUNIK (Rahandusministeerium)

second_level_nool  Taasühiskonnastamise valdkonna hariduskorraldaja (Viru Vangla)

second_level_nool  Taasühiskonnastamise valdkonna riigikeele õppe korraldaja (asenduskoht)

second_level_nool  Peaspetsialist (Maardu Linnavalitsus)

second_level_nool  INSPEKTOR (asenduskoht, Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  Kanepi Seltsimaja juhataja (Kanepi Vallavalitsus)

second_level_nool  NÕUNIK (palgapoliitika)

second_level_nool  NÕUNIK (värbamispoliitika)

second_level_nool  KOHTUJURIST (määratud tähtajaga ametikoht tsiviilkolleegiumis s.o kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni) Tallinna Ringkonnakohus

second_level_nool  KOHTUJURIST kaks määratud tähtajaga ametikohta (spetsialiseerumisega tsiviilasjadele) s.o kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni (Harju Maakohus)

second_level_nool  personaliosakonna juhataja (Veeteede Amet)

second_level_nool  Justiitsministeeriumi siseauditiosakonna siseaudiitor (kaks ametikohta)

second_level_nool  ÕIGEUSU KAPLAN (Tartu Vangla)

second_level_nool  pearaamatupidaja (Mõniste vald)

second_level_nool  ADMINISTRATSIOONIDIREKTOR (Tallinna Tehnikaülikool)

second_level_nool  VANEMINSPEKTOR (jälitaja) Maksu- ja Tolliamet

second_level_nool  VANEMINSPEKTOR (uurija) Maksu- ja Tolliamet

second_level_nool  KOHTUJURIST (määratud tähtajaga ametikoht kriminaalkolleegiumis s.o kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni) Tallinna Ringkonnakohus

second_level_nool  EL NÕUKOGU EESISTUMISE ASSISTENT (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  TOLLI- JA AKTSIISIPOLIITIKA OSAKONNA PEASPETSIALIST (Rahandusministeerium)

second_level_nool  haridustöö spetsialist (Viimsi Vallavalitsus)

second_level_nool  Kallaste Raamatukogu direktor (Kallaste Raamatukogu)

second_level_nool  EHITISTE OHUTUSE JÄRELEVALVE PEASPETSIALIST (Tehnilise Järelevalve Amet)

second_level_nool  EHITUSTOODETE TURUJÄRELEVALVE PEASPETSIALIST (Tehnilise Järelevalve Amet)

second_level_nool  Stenogrammi- ja tõlkeosakonna konsultant (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  Õpetaja assistent (Maardu Lasteaed Sipsik)

second_level_nool  Lasteaia õpetaja (Maardu Lasteaed Sipsik)

second_level_nool  Sadamate järelevalve osakonna järelevalveinspektor (Veeteede Amet)

second_level_nool  Saue lasteaia Midrimaa direktor (Saue Linnavalitsus)

second_level_nool  Side ja riigi infosüsteemide asekantsler (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  AUTOJUHT-INSTRUKTOR (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  RÜHMAVANEM (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  Psühhiaater (Viru Vangla)

second_level_nool  Arst (Viru Vangla)

second_level_nool  Keskkonnaspetsialist, ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks, kuni lapsehoolduspuhkuse lõpuni (Sillamäe Linnavalitsus)

second_level_nool  Valvur (Viru Vangla)

second_level_nool  Peadirektor (Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  Kohtuistungi sekretär, kaks tähtajatut ametikohta (Harju Maakohus)

spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer