map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
spacer Miks tulla avalikku teenistusse?
spacer Kandideerimine avalikul konkursil
spacer Töötamine EL institutsioonides
spacer EPSO
spacer Lisa kuulutus
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Kadri Vilba
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist

Tel: 611 3198
kadri dot vilba at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
second_level_nool  Finantsanalüütik (Politsei-ja Piirivalveamet)

second_level_nool  LUBADE- JA REGISTRITEENISTUSE VANEMSPETSIALIST (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Vallasekretär (Rannu Vallavalitsus)

second_level_nool  LASTEKAITSE SPETSIALIST (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Üksuse valvur, vanglaametnik (Tallinna Vangla)

second_level_nool  Kaubamärgiosakonna vanemekspert (Patendiamet)

second_level_nool  Linnamaade ja maakorralduse osakonna peaspetsialist (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

second_level_nool  Peaspetsialist (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  Analüüsiosakonna analüütik (Haridus- ja Teadusministeerium)

second_level_nool  Kuressaare Avatud Noortekeskuse juhataja (Kuressaare Linnavalitsus)

second_level_nool  Sotsiaaltöötaja (Tallinna Vangla)

second_level_nool  siseauditi osakonna siseaudiitor-ajutiselt äraoleva ametniku asendaja (Maaeluministeerium)

second_level_nool  VEESPETSIALIST LÕUNA REGIOONIS (ajutiselt eemaloleva spetsialisti asendaja) (KESKKONNAAMET)

second_level_nool  siseauditi osakonna nõunik (Maaeluministeerium)

second_level_nool  KESKKONNASPETSIALIST (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

second_level_nool  Nõunik-teabekorraldaja (ajutiselt äraoleva ametniku asendamine), pikendatud dokumentide esitamise tähtaega kuni 10.04.2017

second_level_nool  NÕUNIK (Õiguskantsleri Kantselei)

second_level_nool  Orkestrant-flöödimängija (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  Trombooni kontsertmeistriabi (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  Orkestrant-trompetimängija (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  KOORDINAATOR (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  PEASPETSIALIST (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  ARVUTIEKSPERT (Politsei- ja Piirivalveamet)

second_level_nool  LIIKLUSKORRALDUSE PEASPETSIALIST (Tallinna Transpordiamet)

second_level_nool  PEASPETSIALIST (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  Kokk (Laevastik)

second_level_nool  SIDEOPERAATOR (Laevastik)

second_level_nool  IT analüütik (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  Maanteeameti lõuna regiooni hooldeosakonna peaspetsialist (Maanteeamet)

second_level_nool  PINNALTPÄÄSTJA (Politsei-ja Piirivalveamet)

second_level_nool  Vanemspetsialist (Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  Uussisserändajate kohanemisvaldkonna spetsialist (Siseministeerium)

second_level_nool  Lastekaitse spetsialist (Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  EHITISREGISTRI VANEMSPETSIALIST (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  METSAOSAKONNA METSAHOIU SPETSIALIST (Keskkonnaamet)

second_level_nool  Maa hinna osakonna peaspetsialist (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

second_level_nool  EHITUSKONTROLLI JA KASUTUSLUBADE PEASPETSIALIST (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

second_level_nool  HARIDUSNÕUNIK (Kohila Vallavalitsus)

second_level_nool  Teenuste talituse jurist (Tarbijakaitseamet)

second_level_nool  TEENUSEADMINISTRAATOR (Staabi- ja Sidepataljon)

second_level_nool  PÕHJA REGIOONI LOODUSKASUTUSE SPETSIALIST (Keskkonnaamet)

second_level_nool  Haljastuse peaspetsialist (Põhja-Tallinna Valitsus)

second_level_nool  Vallasekretär (Haanja Vallavalitsus)

second_level_nool  NÕUNIK (IKT INVESTEERINGUTE JUHTIMINE) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

second_level_nool  Põldude digitaliseerija - 8 kohta määratud ajaks (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  INSTRUKTOR – AUTOJUHT (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  MONITOORINGUMEESKONNA OPERAATOR (Staabi- ja Sidepataljon)

second_level_nool  ÕHUSEIRE LÜLI OPERAATOR (Õhuseiredivisjon)

second_level_nool  IT SPETSIALIST (Õhuseiredivisjon)

second_level_nool  IT TUGITEENUSTE MEESKONNA VANEMSÕDUR (Staabi- ja Sidepataljon)

second_level_nool  noorsootöötaja (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  IT SÜSTEEMIADMINISTRAATOR (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  väärteomenetleja (Jõgeva Linnavalitsus)

second_level_nool  JURIST (Patendiamet)

second_level_nool  sotsiaaltööspetsialist (Jõelähtme Vallavalitsus)

second_level_nool  sotsiaalnõunik (Jõelähtme Vallavalitsus) (ajutiselt äraoleva teenistuja asendajana)

second_level_nool  Arhitektuuri- ja disaininõunik, asenduskoht (Kultuuriministeerium)

second_level_nool  STRATEEGIABÜROO NÕUNIK (Riigikantselei)

second_level_nool  Kinnisvara haldusameti juhataja (Viljandi Linnavalitsus)

second_level_nool  Ehitusnõunik (pikendatud dokumentide esitamise tähtaega kuni 10.04.2017)

second_level_nool  LENNULIIKLUSE JA LENNUVÄLJADE OSAKONNA VANEMINSPEKTOR (Lennuamet)

second_level_nool  LASTEKAITSESPETSIALIST (Anija Vallavalitsus)

second_level_nool  TREENINGLENNUKITE LÜLI KAPTEN (Lennubaas)

second_level_nool  TRANSPORDILENNUKITE LÜLI II PILOOT (Lennubaas)

second_level_nool  KOHTUJURIST- kaks määratud tähtajaga ametikohta (spetsialiseerumisega tsiviilasjadele) s.o kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni (Harju Maakohus)

second_level_nool  sotsiaalnõunik (ajutiselt äraoleva teenistuja asendajana)

second_level_nool  MOTORIST (Laevastik)

second_level_nool  ELEKTRIK (Laevastik)

second_level_nool  ÕDE (1. Jalaväebrigaadi tagalapatljon)

second_level_nool  SCOUTSPATALJONI NOOREMALLOHVITSER (Scoutspataljon)

second_level_nool  SCOUTSPATALJONI SÕDUR (Scoutspataljon)

second_level_nool  Arst (Ravimiamet)

second_level_nool  Kohtuistungi sekretäri tähtajaline ametikoht (Harju Maakohus)

spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer