map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
spacer Miks tulla avalikku teenistusse?
spacer Kandideerimine avalikul konkursil
spacer Töötamine EL institutsioonides
spacer EPSO
spacer Lisa kuulutus
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Kadri Vilba
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist

Tel: 611 3198
kadri dot vilba at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
second_level_nool  KULTUURIPÄRANDI SPETSIALIST LÕUNA REGIOONIS (AJUTISELT EEMALVIIBIVA TEENISTUJA ASENDAJA) (KESKKONNAAMET)

second_level_nool  Jurist (Vasalemma Vallavalitsus)

second_level_nool  KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK (PAIDE ESINDUS)

second_level_nool  arendusnõunik (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

second_level_nool  lastekaitse vanemspetsialist (Mustamäe Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  lastekaitsespetsialist (Elva Linnavalitsus)

second_level_nool  kommunikatsioonijuht (Veterinaar- ja Toiduamet)

second_level_nool  Taasühiskonnastamise valdkonna riigikeele õppe korraldaja (Viru Vangla)

second_level_nool  Taimetervise valdkonna peaspetsialist (Põllumajandusamet)

second_level_nool  TSIVIIL-SÕJALISE KOOSTÖÖ (CIMIC) OHVITSER

second_level_nool  LEGAALMETROLOOGIA PEASPETSIALIST (Tehnilise Järelevalve Amet)

second_level_nool  Peaspetsialist (Tallinna Linnavaraamet)

second_level_nool  MEREKESKKONNA OSAKONNA SPETSIALIST (Keskkonnaministeerium)

second_level_nool  Maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist määratud ajaks (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  IT TEHNIK- SPETSIALIST (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Välishindamisosakonna peaekspert (Haridus- ja Teadusministeerium)

second_level_nool  Avaliku õiguse talituse nõunik (andmekaitseõigus)

second_level_nool  Keskkonnaspetsialist määratud ajaks (Jõhvi Vallavalitsus)

second_level_nool  geoinfospetsialist (Lääne-Saare Vallavalitsus)

second_level_nool  sotsiaaltöö vanemspetsialist (Tabivere Vallavalitsus)

second_level_nool  Kunda Hooldekodu juhataja (Kunda Linnavalitsus)

second_level_nool  sotsiaaltöötaja-lastekaitsespetsialist (Kambja Vallavalitsus)

second_level_nool  Kriminaalhooldusametnik (Ida - Harju)

second_level_nool  Statistikaameti referent (Statistikaamet)

second_level_nool  Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

second_level_nool  NOORTEJUHT (Jõgeva Vallavalitsus)

second_level_nool  Teadusosakonna peaekspert (Haridus- ja Teadusministeerium)

second_level_nool  jurist (Veterinaar- ja Toiduamet)

second_level_nool  Peaspetsialist (Maardu Linnavalitsus)

second_level_nool  VÕRKUDE TURVASPETSIALIST (Staabi- ja sidepataljon)

second_level_nool  LAEVA KOKK (Merevägi, Laevastik)

second_level_nool  LAHINGUSÜSTEEMIDE TEHNIK (Merevägi, Laevastik)

second_level_nool  SIDEOPERAATOR (Merevägi, Laevastik)

second_level_nool  Vanglate osakonna kriisireguleerimise nõunik (Justiitsministeerium)

second_level_nool  Statistikaameti kommunikatsioonispetsialist (Statistikaamet)

second_level_nool  Statistikaameti juhtivstatistik (põllumajandusstatistika)

second_level_nool  Jurist (Rapla Vallavalitsus)

second_level_nool  Peaspetsialist, serverite administraator (Välisministeerium)

second_level_nool  Peaspetsialist, side (Välisministeerium)

second_level_nool  Jurist (Pärnu Linnavalitsus)

second_level_nool  Halduspoliitika asekantsler (Rahandusministeerium)

second_level_nool  arhiivipedagoog (Rahvusarhiiv)

second_level_nool  LASTEKAITSE ÜKSUSE KOORDINAATOR (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  Rahandusosakonna nõunik (Siseministeerium)

second_level_nool  KESKKONNATASUBÜROO PEASPETSIALIST (AJUTISELT EEMALVIIBIVA TÖÖTAJA ASENDAJA) (KESKKONNAAMET)

second_level_nool  autojuht-meister (Eesti Rahva Muuseum)

second_level_nool  INSPEKTOR (Maardu, Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  Lastekaitse vanemspetsialist (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

second_level_nool  Lastekaitse vanemspetsialist (Haabersti Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  JURIST-ASJAAJAJA (asenduskoht, Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  Harjumaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist / Tähtajaline ametikoht/ (Veterinaar- ja Toiduamet)

second_level_nool  Teabe - ja uurimisosakonna spetsialist (menetleja)

second_level_nool  Õpetajaosakonna peaekspert (Haridus- ja Teadusministeerium)

second_level_nool  Kommunikatsiooniosakonna konsultant (Haridus- ja Teadusministeerium)

second_level_nool  Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kommunikatsiooniekspert (Riigikantselei)

second_level_nool  Eesti Vabariigi 100. aastapäeva turundusekspert (Riigikantselei)

second_level_nool  REFERENT (Tartu Maakohus)

second_level_nool  KULTUURIVÄÄRTUSTE VANEMSPETSIALIST (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  NOORSOOTEENISTUSE PEASPETSIALIST (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Hariduskorralduse osakonna juhataja (Tallinna Haridusamet)

second_level_nool  Veeosakonna projektide büroo nõunik (Keskkonnaministeerium)

second_level_nool  Referent maksekäsuosakonnas määratud ajaks (Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond asukohaga Haapsalus)

second_level_nool  Lastekaitse vanemspetsialist (Nõmme Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  Planeeringute peaspetsialist (Viimsi Vallavalitsus)

second_level_nool  Põllumajandusturu korraldamise osakonna loomakasvatussaaduste büroo peaspetsialist lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja (Maaeluministeerium)

second_level_nool  Patrulliosakonna piletikontrolli grupi INSPEKTOR (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

second_level_nool  KAPLAN (1. jalaväebrigaad)

second_level_nool  Põllumajandusturu korraldamise osakonna taimekasvatussaaduste büroo peaspetsialist-lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja (Maaeluministeerium)

second_level_nool  PÕHJA REGIOONI KAITSEKORRALDUSE SPETSIALIST (Keskkonnaamet)

second_level_nool  ABIVALLAVANEM (Rapla Vallavalitsus)

second_level_nool  TÖÖVAIDLUSKOMISJONI SEKRETÄR-REFERENT (Tööinspektsioon)

second_level_nool  TEENINDUSOSAKONNA JUHATAJA (Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  NOOREMINSTRUKTOR (Kaitseliit Sakala malev)

second_level_nool  ÕDE (1. jalaväebrigaadi tagalapataljon)

second_level_nool  Valvur (Viru Vangla)

second_level_nool  Peaspetsialist (Kaitseresssursside Amet)

second_level_nool  Alalise Vahekohtu / Permanent Court of Arbitration / liige (Välisministeerium)

second_level_nool  Erivajadustega inimeste rehabilitatsioonikeskuse juhataja (Pärnu Linnavalitsus)

second_level_nool  õpetaja assistent (Maardu Lasteaed Sipsik)

second_level_nool  Lasteaia õpetaja (Maardu Lasteaed Sipsik)

second_level_nool  Jurist-õigusnõunik (Paide Linnavalitsus)

second_level_nool  Arhitekt (Tallinna Kesklinna Valitsus)

second_level_nool  JULGEOLEKU ALLOHVITSER (Kaitseväe peastaap)

second_level_nool  Tööhõive osakonna tippspetsialist (Sotsiaalministeerium)

second_level_nool  Tartu Emajõe Kooli ja Tartu Hiie Kooli direktor (Haridus- ja Teadusministeerium)

second_level_nool  RÜHMAÜLEM (Scoutspataljon)

second_level_nool  Juhtumikorraldaja (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  Valvur (Viru Vangla)

second_level_nool  Veeosakonna projektide büroo nõunik (Keskkonnaministeerium)

second_level_nool  Motorist (Merevägi, Laevastik)

second_level_nool  PARAMEEDIK (SCOUTSPATALJON)

second_level_nool  Elektrik (Merevägi, Laevastik)

second_level_nool  Relvastusmaat (Merevägi, Laevastik)

second_level_nool  Scoutspataljoni nooremallohvitser (1. Jalaväebrigaad)

second_level_nool  Scoutspataljoni sõdur (Scoutspataljon)

spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer