map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
spacer Miks tulla avalikku teenistusse?
spacer Kandideerimine avalikul konkursil
spacer Töötamine EL institutsioonides
spacer EPSO
spacer Lisa kuulutus
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Mari-Liis Lume
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

Tel: 611 3607
mari-liis dot lume at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
second_level_nool  RAADIOSAGEDUSTE JÄRELEVALVE PEASPETSIALIST (Tehnilise Järelevalve Amet)

second_level_nool  Kriminaalhooldusametnik (Rapla)

second_level_nool  linnaosa vanema asetäitja (Mustamäe Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  Spetsialist (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik (Rahandusministeerium)

second_level_nool  Põlgaste Lasteaed pakub tööd õpetaja abile (Põlgaste Lasteaed)

second_level_nool  SOTSIAALTÖÖ SPETSIALIST (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  IT-arendusnõunik (Riigikantselei)

second_level_nool  Sisekontrolli peaspetsialist (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

second_level_nool  Järelevalveosakonna laotööline (Viru Vangla)

second_level_nool  Kriminaalhooldusosakonna nooremametnik (Viru Vangla)

second_level_nool  Nooremametnik (Tallinna Vangla)

second_level_nool  Lastekaitse peaspetsialist (Haabersti Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  Arhitekt-maakorraldaja (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

second_level_nool  Linnamajanduse peaspetsialist (Kohtla-Järve Linnavalitsus)

second_level_nool  ÜLDSEKRETÄR (Tööinspektsioon)

second_level_nool  INFOTEHNOLOOGIA OSAKONNA peaspetsialist- projektijuht (Maaeluministeerium)

second_level_nool  lastekaitsespetsialist (Võru Linnavalitsus)

second_level_nool  PÕHJA REGIOONI VEESPETSIALIST (Keskkonnaamet)

second_level_nool  Riigieelarve osakonna nõunik (Rahandusministeerium)

second_level_nool  EKSPERT (nutika spetsialiseerumise küsimustes) (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  KKIIRGUSOSAKONNA NÕUNIK (0,5 kohta) (AJUTISELT EEMAL VIIBIVA TEENISTUJA ASENDAJA) (KESKKONNAAMET)

second_level_nool  Sotsiaaltöö peaspetsialist (Antsa Vallavalitsus)

second_level_nool  STRATEEGILISE KOMMUNIKATSIOONI OSAKONNA NÕUNIK (PRESSIESINDAJA) (Kaitseministeerium)

second_level_nool  INFOTEHNOLOOGIA OSAKONNA INFRASTRUKTUURI BÜROO peaspetsialist-IT kasutajatugi (Maaeluministeerium)

second_level_nool  KONSULTANT (Viru Ringkonnaprokuratuur)

second_level_nool  KLIENDITEENINDUSE KOORDINAATOR (Keskkonnaamet)

second_level_nool  RAUDTEE VALDKONNA PEASPETSIALIST (Tehnilise Järelevalve Amet)

second_level_nool  Vanglateenistuse meditsiinitöö korraldaja (nõunik)

second_level_nool  Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist (Rahandusministeerium)

second_level_nool  Euroopa Kohtu kohtujuristi kandidaat (Välisministeerium)

second_level_nool  ARENDUSNÕUNIK (Paide Linnavalitsus)

second_level_nool  Juhtumikonsultant (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  Lastekaitse spetsialist (Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  JURIST (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

second_level_nool  Lastekaitse spetsialist (Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  KESKKONNANÕUNIK (Keila Vallavalitsus)

second_level_nool  LÄÄNE REGIOONI VEESPETSIALIST (Keskkonnaamet)

second_level_nool  Kriminaalhooldusametnik (Tallinna Vangla)

second_level_nool  Infohaldusosakonna nõunik (Siseministeerium)

second_level_nool  Spetsialist (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  JUHTIVINSPEKTOR (asenduskoht) Maksu- ja Tolliamet

second_level_nool  PEAINSPEKTOR (Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  KOORDINAATOR (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  Digitaalvõimekuse arendamise osakonna nõunik (Sotsiaalministeerium)

second_level_nool  STRATEEGIABÜROO NÕUNIK (Riigikantselei)

second_level_nool  LÄVIOHVITSER (1. JALAVÄEBRIGAAD)

second_level_nool  EHITUSOSAKONNA PEASPETSIALIST (Tehnilise Järelevalve Amet)

second_level_nool  KESKKONNAOSAKONNA JÄÄTMEBÜROO JÄÄTMESPETSIALIST (AJUTISELT EEMALVIIBIVA TEENISTUJA ASENDAJA) (KESKKONNAAMET)

second_level_nool  Sisekontrolli talituse juhataja (Justiitsministeerium)

second_level_nool  RAAMATUPIDAMISE VALDKONNA JUHT (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  Ehitusspetsialist (Jõhvi Vallavalitsus)

second_level_nool  KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK, Tartu maakond, asenduskoht (Tartu Vangla)

second_level_nool  Lennuliikluse ja lennuväljade osakonna vaneminspektor (Lennuamet)

second_level_nool  HOOLEKANDESPETSIALIST (Kuusalu Vallavalitsus)

second_level_nool  LASTEKAITSESPETSIALIST (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja, Põlva Vallavalitsus)

second_level_nool  PSÜHHOLOOG (Tartu Vangla V üksus)

second_level_nool  Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna praktikant (Rahandusministeerium)

second_level_nool  SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKONNA JUHATAJA (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Järelevalve vanemspetsialist (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

second_level_nool  Valvur (Viru Vangla)

second_level_nool  LASTE JA PEREDE SPETSIALIST (Anija Vallavalitsus)

second_level_nool  SIDEOPERAATOR (Laevastik)

second_level_nool  MOTORIST (Laevastik)

second_level_nool  Viru Maakohus otsib kolme kohtujuristi (Viru Maakohus)

second_level_nool  Inspektsiooniosakonna vaneminspektor - asenduskoht (Ravimiamet)

second_level_nool  KOHTUJURIST - kolm määratud tähtajaga ametikohta (spetsialiseerumisega tsiviilasjadele) s.o kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni (Harju Maakohus)

second_level_nool  SCOUTSPATALJONI NOOREMALLOHVITSERE (Scoutspataljon)

second_level_nool  SCOUTSPATALJONI SÕDUREID (Scoutspataljon)

second_level_nool  Tõrva Avatud Noortekeskuse juhataja (Tõrva Linnavalitsus)

spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer