map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
spacer Miks tulla avalikku teenistusse?
spacer Kandideerimine avalikul konkursil
spacer Töötamine EL institutsioonides
spacer EPSO
spacer Lisa kuulutus
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Kadri Vilba
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist

Tel: 611 3198
kadri dot vilba at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
second_level_nool  INSPEKTOR (Andmekaitse Inspektsioon)

second_level_nool  Sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja (Kolga-Jaani Vallavalitsus)

second_level_nool  Sisejulgeoleku valdkonna nõunik (Siseministeerium)

second_level_nool  Heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

second_level_nool  Liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

second_level_nool  KOHTUJURIST (Tartu Halduskohus)

second_level_nool  EHITUSKONTROLLI JA KASUTUSLUBADE PEASPETSIALIST (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

second_level_nool  Psühholoog (Tallinna Vangla)

second_level_nool  Tehnovõrkude spetsialist (Rae Vallavalitsus)

second_level_nool  KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK, tähtajaline asenduskoht 0,5 koormusega (Tartu Vangla)

second_level_nool  Eluaseme spetsialist (Põhja-Tallinna Valitsus)

second_level_nool  Taimetervise valdkonna peaspetsialist (Põllumajandusamet)

second_level_nool  Maanteeameti projektijuht (Maanteeamet)

second_level_nool  KOHTUJURIST (Tartu Maakohus)

second_level_nool  Statistikaameti juhtivstatistik (Statistikaamet)

second_level_nool  taimetervise osakonna peaspetsialist väetiste ja taimekaitse valdkonnas ajutiselt äraoleva ametniku asendaja (Maaeluministeerium)

second_level_nool  Statistikaameti vanemstatistik (Statistikaamet)

second_level_nool  KESKKONNAOSAKONNA MAAPÕUEBÜROO MAAPÕUESPETSIALIST (Keskkonnaamet)

second_level_nool  VEONDUS- JA LIIKLUSTALITUSE PEASPETSIALIST (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  Maanteeameti lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht (Maanteeamet)

second_level_nool  Sotsiaaltöötaja (Halinga Vallavalitsus)

second_level_nool  VÄÄRTEGUDE MENETLEJA (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Riigi Teataja talituse nõunik (Justiitsministeerium)

second_level_nool  VÄLISVAHENDITE OSAKONNA PEASPETSIALIST (Rahandusministeerium)

second_level_nool  Regioonide osakonna peainspektor Harjumaa teenindusbüroos (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  KOHTUISTUNGI SEKRETÄR (TARTU MAAKOHUS)

second_level_nool  RIIGI VALIMISTEENISTUSE JUHT (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku spetsialist, ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendaja (Keskkonnaamet)

second_level_nool  Piiriülese sotsiaalkindlustuse juht (Sotsiaalministeerium)

second_level_nool  juhataja (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja)

second_level_nool  Meditsiiniosakonna arst (Viru Vangla)

second_level_nool  Restorani ja kohviku vahetusevanem (Eesti Rahva Muuseum)

second_level_nool  Esimese üksuse inspektor-kontaktisik (Viru Vangla)

second_level_nool  AUDIITOR (Rahandusministeerium)

second_level_nool  Strateegiaosakonna nõunik (Siseministeerium)

second_level_nool  personaliosakonna jurist (Haridus- ja Teadusministeerium)

second_level_nool  Peaspetsialist (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK (Tartu Vangla)

second_level_nool  KULTUURIOSAKONNA JUHATAJA (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist (Maa-amet)

second_level_nool  Euroopa Liidu küsimuste nõunik (Justiitsministeerium)

second_level_nool  Mahepõllumajanduse valdkonna peaspetsialist (Põllumajandusamet)

second_level_nool  Nõunik (Õiguskantsleri Kantselei)

second_level_nool  SOTSIAALTÖÖTAJA (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Sihtasutuse juhataja (Mustamäe Kiriku Sihtasutus (asutamisel))

second_level_nool  Jurist (Keskkonnaamet)

second_level_nool  SOTSIAALTÖÖTAJA (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Noorsootööötaja (Põhja-Tallinna Noortekeskus)

second_level_nool  Noorsootööötaja (Põhja-Tallinna Noortekeskus)

second_level_nool  NÕUNIKUD - TSIVIILKOHTUMENETLUS, TARBIJAÕIGUS, MAKSEJÕUETUSÕIGUS, PEREKONNAÕIGUS (Justiitsministeerium)

second_level_nool  Maa-ameti kinnisvara korraldamise büroo peaspetsialist, asenduskoht (Maa-amet)

second_level_nool  OSALUSPOLIITIKA ANALÜÜTIK (Rahandusministeerium)

second_level_nool  Sisekontrolör (Viljandi Linnavalitsus)

second_level_nool  Toiduohutuse osakonna nõunik Eesti Euroopa Liidu Eesistumisperioodi tegevuste elluviimiseks (Maaeluministeerium)

second_level_nool  Maanteeameti eksamiosakonna peaspetsialist (Maanteeamet)

second_level_nool  Eelarve- ja analüüsiosakonna peaspetsialist määratud ajaks (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  SIDEOSAKONNA NÕUNIK (EL küsimustes) (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  Maakorraldaja (Laeva Vallavalitsus)

second_level_nool  Riigikogu majanduskomisjoni konsultant (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  Riigikogu keskkonnakomisjoni konsultant, lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku asendamiseks (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  Arengu- ja planeeringuosakonna nõunik (Ida-Viru Maavalitsus)

second_level_nool  JUHTIVAUDIITOR (Rahandusministeerium)

second_level_nool  PEASPETSIALIST (Statistikaamet)

second_level_nool  õigusnõunik, tähtajaline ametikoht (Põltsamaa Linnavalitsus)

second_level_nool  Sotsiaaltööjuht 0,75 kohta ja lastekaitse spetsialist 0,25 kohta (Laeva Vallavalitsus)

second_level_nool  Volikogu metoodik (Laeva Vallavalitsus)

second_level_nool  Uue-Antsla rahvamaja juhataja (Urvaste VV)

second_level_nool  VANEMSPETSIALIST (Statistikaamet)

second_level_nool  Valdkonnajuht (RIA)

second_level_nool  EL eesistumise akrediteerimise infosüsteemi haldur (Riigikantselei)

second_level_nool  sotsiaaltööspetsialist (Tabivere Vallavalitsus)

second_level_nool  ADMINISTRAATOR (Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  Arengutoetuste osakonna maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  Jurist (Ravimiamet)

second_level_nool  Järelevalveosakonna inspektor (relvastus ja erivahendid, asenduskoht)

second_level_nool  TEEDE- JA RAUDTEEOSAKONNA NÕUNIK (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  ENERGEETIKAOSAKONNA PEASPETSIALIST (energiatõhusus) (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  FISKAALPOLIITIKA OSAKONNA ANALÜÜTIK (Rahandusministeerium)

second_level_nool  ETTEVÕTLUSE JA ARVESTUSPOLIITIKA OSAKONNA JURIST (Rahandusministeerium)

second_level_nool  maa-ja ehitusspetsialist (Alajõe Vallavalitsus)

second_level_nool  STAABI EELARVE- JA RAHANDUSJAOSKONNA JUHATAJA (Kaitseväe Toetuse väejuhatus)

second_level_nool  Patrulliosakonna inspektor (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

second_level_nool  EHITUSJÄRELEVALVE SPETSIALIST (Kiili Vallavalitsus)

second_level_nool  VALLAARHITEKT (Kiili Vallavalitsus)

second_level_nool  JUHTIMIS- JA KONTROLLMEESKONNA PLANEERIJA (Staabi- ja sidepataljon)

second_level_nool  MONITOORINGUMEESKONNA OPERAATOR (Staabi- ja sidepataljon)

second_level_nool  IT TUGITEENUSTE MEESKONNA NOOREMALLOHVITSER (Staabi- ja sidepataljon)

second_level_nool  Keskkonnaspetsialist, asenduskoht (Vasalemma Vallavalitsus)

second_level_nool  Siseaudiitor (Sotsiaalministeerium)

second_level_nool  Lastekaitse spetsialist (Tõrva Linna Sotsiaalabiamet)

second_level_nool  EHITUSNÕUNIK (Kohila Vallavalitsus)

second_level_nool  Vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse nõunik (jurist) (Justiitsministeerium)

second_level_nool  Jurist (Rae Vallavalitsus)

second_level_nool  Haljastus- ja heakorraspetsialist, ajutiselt äraoleva ametniku asendaja (Viljandi Linnavalitsus)

second_level_nool  lastekaitse vanemspetsialist (Mustamäe Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  Kalavarude osakonna peaspetsialist (Keskkonnaministeerium)

second_level_nool  Kohtuistungi sekretär, neli tähtajatut ametikohta (Harju Maakohus)

spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer