map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
spacer Miks tulla avalikku teenistusse?
spacer Kandideerimine avalikul konkursil
spacer Töötamine EL institutsioonides
spacer EPSO
spacer Lisa kuulutus
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Kadri Vilba
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist

Tel: 611 3198
kadri dot vilba at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
second_level_nool  SOTSIAALTÖÖTAJA (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  LASTEKAITSE SPETSIALIST (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse juhataja (Hiiu Vallavalitsus)

second_level_nool  Suure-Jaani Raamatukogu direktor (Suure-Jaani Raamatukogu)

second_level_nool  Haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist (Jõgeva Maavalitsus)

second_level_nool  EUROOPA LIIDU EESISTUMISE NÕUNIK (Riigikantselei)

second_level_nool  ÕIGUSLOOMEOSAKONNA KONSULTANT (Riigikantselei)

second_level_nool  MAAPÕUE OSAKONNA PEASPETSIALIST (Keskkonnaministeerium)

second_level_nool  Vabakutsete talituse nõunik (Justiitsministeerium)

second_level_nool  LASTEKAITSE VANEMSPETSIALIST (Mustamäe Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  Regioonide osakonna Järvamaa-Raplamaa büroo peaspetsialist (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  peaspetsialisti töökoht (Tallinna Kesklinna Valitsus)

second_level_nool  VÄLJAÕPPEOHVITSER (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  LAOHOIDJA (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  AUTOTEHNIK (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  Lastekaitsespetsialist (asenduskoht) Rae Vallavalitsus

second_level_nool  peaspetsialist (Tallinna Kommunaalamet)

second_level_nool  Raudteeohutusosakonna juhataja (Tehnilise Järelevalve Amet)

second_level_nool  peaspetsialist sageduskasutuse planeerimise ja tehniliste nõuete alal (Tehnilise Järelevalve Amet)

second_level_nool  Finantspeaspetsialist (Sotsiaalministeerium)

second_level_nool  Sotsiaaltöötaja (Tallinna Vangla)

second_level_nool  VEESPETSIALIST PÕHJA REGIOONIS (Keskkonnaamet)

second_level_nool  Meditsiiniosakonna infektsionist (Viru Vangla)

second_level_nool  Kaugseire peaspetsialist (Maa-amet)

second_level_nool  ehituskontrolli ja kasutuslubade peaspetsialist (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

second_level_nool  Registritalituse juhataja (Muinsuskaitseamet)

second_level_nool  Ravimiosakonna juhataja (Sotsiaalministeerium)

second_level_nool  Kriminaalhooldusametnik (Ida-Harju)

second_level_nool  Keskkonna järelevalvespetsialisti (asendaja)

second_level_nool  Korrakaitseametnik (Kohtla-Järve Linnavalitsus)

second_level_nool  Patrulliosakonna VANEMINSPEKTOR (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

second_level_nool  Patrulliosakonna INSPEKTOR (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

second_level_nool  Huvijuht (Kallavere Keskkool)

second_level_nool  IT-juht (Riigikantselei)

second_level_nool  Võrdsuspoliitikate osakonna peaspetsialist (Sotsiaalministeerium)

second_level_nool  Lastekaitsespetsialist (Orissaare Vallavalitsus)

second_level_nool  JUHTUMIKORRALDAJA (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  Karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik (Justiitsministeerium)

second_level_nool  Rahvusvahelise justiitskoostöö talituse referent (Justiitsministeerium)

second_level_nool  KOHTUJURIST (Tartu Halduskohus)

second_level_nool  IT SPETSIALIST (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  Peadirektor (Häirekeskus)

second_level_nool  REFERENT (Tartu Halduskohus)

second_level_nool  Maanteeameti eksamiosakonna peaspetsialist (Maanteeamet)

second_level_nool  Teenuste talituse jurist (Tarbijakaitseamet)

second_level_nool  Viru Maakohtu kohtujurist (Viru Maakohus)

second_level_nool  Viru Maakohtu kohtujurist spetsialiseerumisega süüteoasjadele (Viru Maakohus)

second_level_nool  Lapsehoidja (Kanepi valla MA Põlgaste Lapsehoid)

second_level_nool  Juhtimissüsteemide vaneminspektor (Lennuamet)

second_level_nool  IDA-VIRUMAA BÜROO KESKKONNAKAITSEINSPEKTOR KESKKONNAKAITSE SUUNAL (tähtajaline ametikoht)

second_level_nool  PROJEKTIJUHT (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  VALVURID (asendus- ja põhikohtadele)

second_level_nool  EESTKOSTE SPETSIALIST (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Välissuhete nõunik (Kultuuriministeerium)

second_level_nool  TUGIISIK- KOORDINAATOR (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  TUGIISIK (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Rehabilitatsiooni valdkonna juht (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  EHITUSLUBADE SPETSIALIST (Viimsi Vallavalitsus)

second_level_nool  juhtivinspektor (Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  juhtivinspektor (asenduskoht) Maksu- ja Tolliamet

second_level_nool  Kultuurispetsialist (Järva Maavalitsus)

second_level_nool  Haridusspetsialist-inspektor (Järva Maavalitsus)

second_level_nool  PERSONALIOSAKONNA JUHATAJA (Eesti Kunstiakadeemia)

second_level_nool  Välishindamisosakonna peaekspert (alus- ja üldharidus)

second_level_nool  IT-süsteemiadministraator (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Maaspetsialist (Hiiu Vallavalitsus)

second_level_nool  Maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist määratud ajaks (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST (Viimsi Vallavalitsus)

second_level_nool  TRANSPORDI ARENGU JA INVESTEERINGUTE OSAKONNA JUHATAJA (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametnik (Narva)

second_level_nool  Neljanda üksuse inspektor-kontaktisik (Viru Vangla)

second_level_nool  Infospetsialist (Keila Linnavalitsus)

second_level_nool  Lastekaitsespetsialist (Paldiski Linnavalitsus)

second_level_nool  Peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal (RIA)

second_level_nool  SOOMUSKOOLI OHVITSER-INSTRUKTOR (Scoutspataljon)

second_level_nool  PERONALIJAOSKONNA STAABIALLOHVITSER (1. JALAVÄEBRIGAAD)

second_level_nool  LÄVIOHVITSERID, -ALLOHVITSERID JA SÕDURID (Scoutspataljon)

second_level_nool  Haldusbüroo peaspetsialist (Põllumajandusamet)

second_level_nool  Riigikogu Kantselei direktor (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  Maanteeameti eksamiosakonna eksamikeskuse Rakvere eksamineerija (Maanteeamet)

second_level_nool  Maanteeameti eksamiosakonna eksamikeskuse Jõhvi eksamineerija (Maanteeamet)

second_level_nool  Lastekaitse spetsialist (Hiiu Vallavalitsus)

second_level_nool  Arhitekt (Pärnu Linnavalitsus)

second_level_nool  Maanteeameti eksamiosakonna eksamikeskuse Saue eksamineerija (Maanteeamet)

second_level_nool  Kaks Maanteeameti eksamiosakonna eksamikeskuse Tallinna eksamineerijat (Maanteeamet)

second_level_nool  Prantsuse keele tõlkija/tõlk (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  TEHNIKATÖÖKOJA ÜLEM (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  SOOMUSTEHNIKATÖÖKOJA ÜLEM (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  MAKSEJÕUETUSÕIGUSE NÕUNIK, ERAÕIGUSE TALITUSES (Justiitsministeerium)

second_level_nool  Laevade järelevalve osakonna vaneminspektor (Veeteede Amet)

second_level_nool  Meremeeste diplomeerimise osakonna vaneminspektor (Veeteede Amet)

second_level_nool  Riigihangete vaidlustuskomisjoni kolme liikme leidmine (Riigihangete vaidlustuskomisjon)

second_level_nool  STAABIOHVITSER (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  AUTOJUHT-INSTRUKTOR (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  RÜHMAVANEM (KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS)

second_level_nool  SCOUTSPATALJONI NOOREMALLOHVITSER (Scoutspataljon)

second_level_nool  SCOUTSPATALJONI SÕDUR (Scoutspataljon)

second_level_nool  Valvur (Viru Vangla)

second_level_nool  Haridus- ja kultuurinõunik, ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks (Sindi Linnavalitsus)

second_level_nool  Tõrva Linna Sotsiaalabiameti juhataja, ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendaja (Tõrva Linna Sotsiaalabiamet)

second_level_nool  Kohtuistungi sekretär (tähtajatu ametikoht)

second_level_nool  Kanepi valla MA Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja (Kanepi Vallavalitsus)

spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer