map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
spacer Miks tulla avalikku teenistusse?
spacer Kandideerimine avalikul konkursil
spacer Töötamine EL institutsioonides
spacer EPSO
spacer Lisa kuulutus
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Kadri Vilba
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist

Tel: 611 3198
kadri dot vilba at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
second_level_nool  Registri administraator (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

second_level_nool  Taimekaitse valdkonna peaspetsialist (Põllumajandusamet)

second_level_nool  INSPEKTOR (Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  TEHNIK-AUTOJUHT (Välisministeerium)

second_level_nool  EESTKOSTE SPETSIALIST (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  MAAMAKSU SPETSIALISTI (Viimsi Vallavalitsus)

second_level_nool  TEHNOVÕRKUDE REGISTRI SPETSIALISTI (Viimsi Vallavalitsus)

second_level_nool  Riigimaade paikvaatluste peaspetsialist (Maa-amet)

second_level_nool  Metsanduse peaspetsialist (asenduskoht) (Maa-amet)

second_level_nool  Riigimaade menetluste peaspetsialist (asenduskoht) (Maa-amet)

second_level_nool  Jurist (asenduskoht)

second_level_nool  Registri nooremspetsialist (Rae Vallavalitsus)

second_level_nool  Peadirektor (Tehnilise Järelevalve Amet)

second_level_nool  Maanteeameti eksamiosakonna eksamikeskuse Tartu eksamineerija (Maanteeamet)

second_level_nool  PROJEKTIJUHT (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  PEASPETSIALIST (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  STAABIALLOHVITSER (Eesti Kaitsevägi)

second_level_nool  Vallasekretär (ajutiselt äraoleva töötaja asendamine)

second_level_nool  Peadirektori asetäitja arenduse alal (Politsei- ja Piirivalveamet)

second_level_nool  TUGIISIK (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  ÕIGUSLOOMEOSAKONNA NÕUNIK (Riigikantselei)

second_level_nool  KESKKONNAOSAKONNA JÄÄTMEBÜROO JÄÄTMESPETSIALIST (Keskkonnaamet)

second_level_nool  JUHTIMISSÜSTEEMIDE VANEMINSPEKTOR (Lennuamet)

second_level_nool  PERSONALIALLOHVITSER (Eesti Kaitsevägi)

second_level_nool  Kohtujurist Rapla kohtumajas (Pärnu Maakohus)

second_level_nool  Lastekaitsetöötaja (Puhja Vallavalitsus)

second_level_nool  MTÜde konsultant (Võrumaa Arenguagentuur)

second_level_nool  talitusejuhataja (Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  Kriminaalhooldusosakonna nooremametnik (Viru Vangla)

second_level_nool  Riigikogu riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni nõunik (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  juhataja (Võhma Päevakeskus)

second_level_nool  Statistikaameti statistik (tähtajaline)

second_level_nool  registripidaja-juhiabi (Narva-Jõesuu Linnavalitsus)

second_level_nool  ÕDE (TEGEVVÄELANE)

second_level_nool  LASTEKAITSESPETSIALIST (Anija Vallavalitsus)

second_level_nool  Järelevalveosakonna inspektor (kartser)

second_level_nool  Seadusliku ja ebaseadusliku rände valdkonna nõunik (Siseministeerium)

second_level_nool  Regioonide osakonna peaspetsialist Valgamaa teenindusbüroos (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  Arendusnõunik (Väike-Maarja Vallavalitsus)

second_level_nool  Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht (Maanteeamet)

second_level_nool  TREENINGLENNUKITE LÜLI KAPTEN (Lennubaas)

second_level_nool  TRANSPORDILENNUKITE LÜLI II PILOOT (Lennubaas)

second_level_nool  ÕIGUSNÕUNIK (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

second_level_nool  Raplamaa Veterinaarkeskuse vanemspetsialist / jaekaubanduse, toitlustuse valdkond / (Veterinaar- ja Toiduamet)

second_level_nool  Lennundusjulgestuse osakonna vaneminspektor (Lennuamet)

second_level_nool  arendus- ja haldusteenistuse peaspetsialist (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  LASTEKAITSETEENISTUSE PEASPETSIALIST (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Kaitseinvesteeringute osakonna ehituspoliitika nõunik (Kaitseministeerium)

second_level_nool  Regioonide osakonna peaspetsialist Lääne-Virumaa teenindusbüroos määratud ajaks (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  NATO ja Euroopa Liidu osakonna peaspetsialist (Kaitseministeerium)

second_level_nool  Sotsiaaltöötaja (ajutiselt äraoleva töötaja asendamine)

second_level_nool  Maanteeameti eksamiosakonna eksamikeskuse Tallinna eksamineerija (Maanteeamet)

second_level_nool  Vaneminspektor (Maksu- ja Tolliamet)

second_level_nool  Rapla Gümnaasiumi ja Viimsi Gümnaasiumi direktorid (Haridus- ja Teadusministeerium)

second_level_nool  Pressiesindaja (Justiitsministeerium)

second_level_nool  JUHTUMIKORRALDAJA (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  ERIASJADE PROKURÖR (Prokuratuur)

second_level_nool  KOHTUJURIST- kaks määratud tähtajaga ametikohta (spetsialiseerumisega tsiviilasjadele) s.o kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni (Harju Maakohus)

second_level_nool  PEASPETSIALIST (SAS peakasutaja)

second_level_nool  MEDITSIINIKESKUSE ÕDE (1. Jalaväebrigaadi tagalapatljon)

second_level_nool  Arengutoetuste osakonna arendusbüroo peaspetsialist (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  EHITUSLUBADE SPETSIALIST (Viimsi Vallavalitsus)

second_level_nool  Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni õigusnõunik (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni pressinõunik (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  Ehitusgeoloogia vanemspetsialist (Maa-amet)

second_level_nool  Ühinemise koordinaator (Põltsamaa Vallavalitsus)

second_level_nool  Hooldusjuht (Paljassaare Sotsiaalmaja)

second_level_nool  OPERATIIV- JA VÄLJAÕPPESEKTSIOONI ÜLEM (Kaitseliit Põlva Malev)

second_level_nool  REVIDENT(kapitalitulu töögrupp, Maksu-ja Tolliamet)

second_level_nool  REVIDENDID (Maksu-ja Tolliamet)

second_level_nool  Ida-Harju kriminaalhooldusametnik (Tallinna Vangla)

second_level_nool  Volikogu referent (Võru Linnavalitsus)

second_level_nool  MOBILISATSIOONIVARUDE LAOHOIDJA (2. JALAVÄEBRIGAAD TAGALAPATALJON)

second_level_nool  VALVURID (asendus- ja põhikohtadele)

second_level_nool  PEAINSPEKTOR (Maksu-ja Tolliamet)

second_level_nool  REGISTRIPIDAJA (Kaitseväe Peastaap)

second_level_nool  sotsiaalnõunik (ajutiselt äraoleva teenistuja asendajana)

second_level_nool  Tallinna ja Harjumaa järelevalvetalituse vaneminspektor (Keeleinspektsioon)

second_level_nool  Lastekaitsespetsialist (Laheda Vallavalitsus)

second_level_nool  SOOMUSKOOLI OHVITSER-INSTRUKTOR (Scoutspataljon)

second_level_nool  SCOUTSPATALJONI NOOREMALLOHVITSER (Scoutspataljon)

second_level_nool  SCOUTSPATALJONI SÕDUR (Scoutspataljon)

second_level_nool  Veterinaararst, asenduskoht (Ravimiamet)

second_level_nool  Lastekaitse spetsialist (Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

second_level_nool  Kohtuistungi sekretäri tähajatu ametikoht (Harju Maakohus)

second_level_nool  Jurist (Ravimiamet)

spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer