map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
spacer Miks tulla avalikku teenistusse?
spacer Kandideerimine avalikul konkursil
spacer Töötamine EL institutsioonides
spacer EPSO
spacer Lisa kuulutus
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Kadri Vilba
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist

Tel: 611 3198
kadri dot vilba at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer
second_level_nool  Põllumajandusturu korraldamise osakonna nõunik tähtajaga 01.01 – 31.12.2017. a (Maaeluministeerium)

second_level_nool  VANEMINSPEKTOR (asenduskoht)

second_level_nool  Planeeringute peaspetsialist (Maa-amet)

second_level_nool  Tartu Emajõe Kooli ja Tartu Hiie Kooli direktor (Haridus- ja Teadusministeerium)

second_level_nool  Raamatupidaja (Rakvere Linnavalitsus)

second_level_nool  Eelarve- ja analüüsiosakonna eelarve ja planeerimise büroo peaspetsialist-analüütik määratud ajaks (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  RÜHMAÜLEM (Scoutspataljon)

second_level_nool  taimetervise osakonna peaspetsialist taimse paljundusmaterjali valdkonnas ajutiselt äraoleva ametniku asendaja 15.10.2016 kuni 31.12.2017 (Maaeluministeerium)

second_level_nool  Taimetervise osakonna nõunik tähtajaga 01.01.2017 kuni 31.12.2017 (Maaeluministeerium)

second_level_nool  SOTSIAALTÖÖTAJA (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Võrdsuspoliitikate osakonna nõunik (Sotsiaalministeerium)

second_level_nool  Kriminaalkolleegiumi nõunik (Riigikohus)

second_level_nool  taimetervise osakonna nõunik taimekaitse ja väetiste valdkonnas -lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja (Maaeluministeerium)

second_level_nool  Haridusspetsialist (Türi Vallavalitsus)

second_level_nool  Sotsiaal- ja lastekaitsespetsialist (Juuru Vallavalitsus, ajutiselt eemal viibiva ametniku asendamine)

second_level_nool  Maanteeameti põhja regiooni ehitusvaldkonna juht (Maanteeamet)

second_level_nool  ehituskontrolli ja kasutuslubade peaspetsialist (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

second_level_nool  peaspetsialist (Tallinna Kommunaalamet, ajutiselt äraoleva ametniku asendamine)

second_level_nool  Finantsaudiitor (Riigikontroll)

second_level_nool  ühistranspordi inspektor (Harju Maavalitsus)

second_level_nool  FINANTSTURGUDE POLIITIKA OSAKONNA JURIST (Rahandusministeerium)

second_level_nool  dokumendihalduse SEKRETÄR-REFERENT (Tööinspektsioon)

second_level_nool  Statistikaameti juhtivstatistik (2 tähtajalist ametikohta)

second_level_nool  Peaspetsialist (välisõhupoliitika valdkond)

second_level_nool  Vanglate asekantsler (Justiitsministeerium)

second_level_nool  KONSULTANT (Prokuratuur)

second_level_nool  EHITUSLUBADE PEASPETSIALIST (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

second_level_nool  Infotehnoloogia osakonna projektijuht (Riigikogu Kantselei)

second_level_nool  õigusnõunik (tähtajaline ametikoht)

second_level_nool  Maanteeameti lääne regiooni hooldeosakonna peaspetsialist (Maanteeamet)

second_level_nool  MAKSUPOLIITIKA OSAKONDA PEASPETSIALIST (Rahandusministeerium)

second_level_nool  RIIGIEELARVE OSAKONNA JUHATAJA (Rahandusministeerium)

second_level_nool  Maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist määratud ajaks (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  Kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist (Maa-amet)

second_level_nool  Arengutoetuste osakonna kalandustoetuste büroo peaspetsialist määratud ajaks (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

second_level_nool  Juhtumikorraldaja (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK (TÖÖPIIRKOND VALGA MAAKOND)

second_level_nool  välissuhete osakonna nõunik-lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja (Maaeluministeerium)

second_level_nool  KOHTUJURIST (TARTU RINGKONNAKOHUS)

second_level_nool  Perepoliitika juht (Sotsiaalministeerium)

second_level_nool  välissuhete osakonna nõunik- määratud ajaga (Maaeluministeerium)

second_level_nool  välissuhete osakonna peaspetsialist ajutiselt äraoleva ametniku asendaja (Maaeluministeerium)

second_level_nool  Vanemraamatupidaja (Keila Vallavalitsus)

second_level_nool  Järelevalvespetsialist (Keila Vallavalitsus)

second_level_nool  Pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna õigusnõunik (Siseministeerium)

second_level_nool  LASTEKUNSTIKOOLI DIREKTOR (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  EL ja välissuhete osakonna nõunik (Siseministeerium)

second_level_nool  RIIGIVARA OSAKONNA SPETSIALIST (Rahandusministeerium)

second_level_nool  Lastekaitsespetsialist, ajutiselt äraoleva ametniku asendamine (Põlva vallavalitsus)

second_level_nool  Linnasekretäri asendaja (Loksa Linnavalitsus)

second_level_nool  Finants- ja varahaldusüksuse juht (Sotsiaalkindlustusamet)

second_level_nool  Nõunik-jurist (Võru Maavalitsus)

second_level_nool  JURIST (Keskkonnainspektsioon)

second_level_nool  Haridus- ja kultuurinõunik, ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks (Sindi Linnavalitsus)

second_level_nool  Ida keskuse juhataja (Häirekeskus)

second_level_nool  Vanemspetsialist (ajutiselt äraoleva ametniku asendamine) Põhja-Tallinna Valitsus

second_level_nool  REGISTRIPIDAJA (Kaitseväe peastaap)

second_level_nool  Planeeringu- ja arendusspetsialist (Illuka Vallavalitsus)

second_level_nool  Peadirektor (Ravimiamet)

second_level_nool  Voliniku nõunik (Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik)

second_level_nool  Puuetega inimeste õiguste nõunik (Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik)

second_level_nool  TÕLK (Tartu Ringkonnakohus)

second_level_nool  Peaspetsialist (kliima- ja kiirgusosakond, Keskkonnaministeerium)

second_level_nool  Sotsiaalosakonna juhataja (Rakvere Linnavalitsus)

second_level_nool  Maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja (Maanteeamet)

second_level_nool  Nõunik (Euroopa Liit ja välissuhted), tähtajaline (Kultuuriministeerium)

second_level_nool  ARENDUSPROJEKTIDE KOORDINAATOR (Sisekaitseakadeemia)

second_level_nool  Peaspetsialist (Sotsiaalministeerium)

second_level_nool  Valvur (Viru Vangla)

second_level_nool  Kolmanda üksuse valvur (Viru Vangla)

second_level_nool  LINNAMUUSEUMI DIREKTOR (Tartu Linnavalitsus)

second_level_nool  Asekantsler (Keskkonnaministeerium)

second_level_nool  Peadirektor (Keeleinspektsioon)

second_level_nool  NÕUNIK EL Nõukogu eesistumise ajaks (Kliimavaldkond, Keskkonnaministeerium)

second_level_nool  Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler (Kultuuriministeerium)

second_level_nool  NÕUNIK EL Nõukogu eesistumise ajaks (Rohemajandus ja ökoinnovatsioon, Keskkonnaministeerium)

second_level_nool  Tõrva Avatud Noortekeskuse juhataja (Tõrva Linnavalitsus)

second_level_nool  Lastekaitse spetsialist (Tõrva Linna Sotsiaalabiamet)

second_level_nool  Elektrik (Merevägi, Laevastik)

spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer