map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
spacer Miks tulla avalikku teenistusse?
spacer Kandideerimine avalikul konkursil
spacer Töötamine EL institutsioonides
spacer EPSO
spacer Lisa kuulutus
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Mari-Liis Lume
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

Tel: 611 3607
mari-liis dot lume at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer

Miks tulla avalikku teenistusse?

Eesti noore riigi ees seisavad suured väljakutsed – soovime kindlustada elanikkonna kõrge elukvaliteedi ning areneda tugevaks Euroopa riigiks. Töö Eesti avalikus teenistuses ehk nende eesmärkide täitmine pakub Sulle mitmeid võimalusi eneseteostuseks:

Avalikus teenistuses töötades saad
 
- Osaleda Eesti ajaloo kujundamises: seada Eesti riigi tegevussuundi, näha oma töö vilju seadusandluses. Lüüa kaasa laiaulatuslikes arendusprojektides nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Sul on võimalus muuta Eesti elu paremaks!

- Aidata inimesi: oled vahendajaks riigi ja kodaniku vahel ning saad oma töö ja töössesuhtumisega teha head igale inimesele, kes Sinu poole pöördub.

- Arendada iseennast: avalikus teenistuses puutud kokku paljude huvitavate inimestega sh oma eriala tipptegijatega kodu- ja välismaalt, samuti huvitavate ning põnevate olukordade ja ülesannetega.
 
Praeguseks on avaliku teenistuse oma tööpõlluks valinud rohkem kui 27 000 inimest. Nende hulgas on ministeeriumide, põhiseaduslike institutsioonide (Riigikontrolli, Õiguskantsleri Kantselei jne), ametite ja inspektsioonide (Politseiamet, Muinsuskaitseamet, Tervisekaitseinspektsioon jne), maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste (linnade ja valdade) ametnikud. Nende inimeste tegevus võib olla üsna erinev, kuid neist igaühe töö moodustab osakese sellest, milliseks kujuneb kodaniku ja riigi igapäevane elu ja tulevik.

Sobid avalikku teenistusse, kui Sind iseloomustavad

- Professionaalsus. Oled oma ala asjatundja ning järgid oma töös valdkonna head tava.
 
- Usaldusväärsus. Avalikkuse huvides tegutsemine eeldab ausust ja usaldusväärsust. Olulisemad põhimõtted, mida avalikud teenistujad järgima peavad, on kirja pandud avaliku teenistuse eetikakoodeksisse.

- Pühendumus oma tööle ja kodanikkonna heaolu taotlemisele.
 
- Avatus. Kodanikega suheldes ning kolleegidega koostööd tehes tuleb kasuks avatud suhtumine. Ausameelsus ja avatus on olulised ka suhtluses laiema avalikkusega.

- Uuendusmeelsus. Eesti on pidevalt arenev riik ning meilt oodatakse valmisolekut muutusteks ning värskeid mõtteid nii kodus kui rahvusvahelises plaanis.

- oled sihikindel ja saavutad soovitud tulemused.
 
Avalikus teenistuses väärtustatakse Sind ja Sinu tööd
Tähtsaks peetakse
- oskusi, kogemusi ja pühendumust, mitte vanust, perekonnaseisu või päritolu. Vabad ametikohad täidetakse avaliku konkursi kaudu. 2012. viidi riigi ametiasutustes läbi 1377 avalikku konkurssi. Samaväärsetel (samade teadmiste ja oskustega) kandidaatidel on  teenistusse võtmisel võrdsed võimalused.

- teenistujate arengut, pakkudes arengu- ja karjäärivõimalusi nii Eestis kui välismaal. Töös toetavad sind kogenud ja kõrgelt haritud kolleegid (2012. aasta andmete kohaselt olid 92% kõrgematest ja 58% kõigist ametnikest kõrgharidusega). 
 
- teenistujate kindlustunnet. Avaliku teenistuja töökoht on stabiilne ja kindel – teenistusse astumisel üldjuhul teenistuse lõpptähtaega ei määrata ning töötasu laekub alati õigel ajal.
 
- töökeskkonda ja -õhkkonda. Avaliku teenistuse jaoks on üha tähtsamad avatud suhtlemine ja meeskonnatöö, töötajasõbralikud töötingimused ja organisatsioonikultuur. Avaliku teenistuja töö nõuab ka kaasaegsete töövahendite (erinevad kommunikatsioonivahendid) kasutamist. 100% avaliku teenistuse asutustest on ühendatud internetti.
 
- töö ja pereelu tasakaalu. Puhkus kestab avalikus teenistuses 35 päeva; mitmed asutused toetavad paindlikke töövorme, pakutakse ka võimalust osaajaga tööks.

 

spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer