map map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Käimasolevad konkursid
spacer
spacer Konkursi otsing
spacer
spacer Lõppenud konkursid
spacer
spacer
spacer
tab
spacer Miks tulla avalikku teenistusse?
spacer Kandideerimine avalikul konkursil
spacer Töötamine EL institutsioonides
spacer EPSO
spacer Lisa kuulutus
tab
spacer Avalehele
spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Kasulikku infot Eesti töövahendus- ja erialaportaalides 
(Kandideerimine, karjääriinfo, tööandjale ja töövõtjale, töö Euroopa Liidus jne)

Ametniku eetikakoodeks

Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Konkursi lisamine andmebaasi

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 

Mari-Liis Lume
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

Tel: 611 3607
mari-liis dot lume at fin dot ee


Kõrgemate riigiametnike värbamine ja valik

Tippjuhtide valikukomisjon

 
Euroopa Liidu institutsioonidesse kandideerimine

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat

Kadri-Liis Luks
EL eesistumise nõunik
Tel. 693 5227
kadri-liis dot luks at riigikantselei dot ee

 


 

 

spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer asud siin: > Konkursiveeb spacer
Avalikud konkursid
 
spacer

Kandideerimine avalikul konkursil

Alates 01.04.2013 a avaldatakse kõik avalikud konkursid ametiasutuse ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel. 
 
Konkursikuulutus 
 
Konkursikuulutus sisaldab alati vähemalt järgmist informatsiooni:
 • ametiasutuse ja ametikoha nimetus
 • teenistusülesannete lühikirjeldus
 • kandidaadile esitatavad nõuded
 • konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid ja nende esitamise tähtaeg
 • osalise koormusega töötamise korral koormuse suurus
 • määratud ajaks ametikohale nimetamise korral teenistustähtaeg
 • ametikoha asukoht
 • kontaktisiku kontaktandmed
 
Esitatavad dokumendid

Konkursil osalemiseks peab kandidaat esitatama järgmised dokumendid:
 • elulookirjeldus ehk Curriculum Vitae (CV) (vt CV näidist) (vt CV vormi)
 • tunnistuse (diplomi) koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta
 • muud nõutud dokumendid
 • muud enda poolt oluliseks ja informatiivseks peetavad dokumendid.
Dokumentide esitamise tähtaeg

Konkursikuulutuse avaldamise hetkest alates on dokumentide esitamiseks aega vähemalt 14 kalendripäeva. Juhul kui tekib küsimusi või on soov enne otsuse tegemist saada täiendavat informatsiooni, on alati võimalik võtta ühendust konkursikuulutuses toodud kontaktandmete kaudu. 

Konkursi valikuprotseduur

Valikud kandidaatide hindamise meetodite ja hindamisvoorude arvu osas sõltuvad konkreetsest konkursist ning sellest, kui palju kandideerimisavaldusi laekub ja milline on kandidaatide tase. Kandidaate teavitatakse kõigist otsustest.

Seni on enamkasutatavateks hindamismeetoditeks olnud erinevad intervjuud ja psühhomeetrilised testid, kuid võimalik on ka kombinatsioon mitmete teiste meetoditega nagu näiteks:
 • taustauuring
 • praktilised ülesanded
 • simulatsioonid, käitumisülesanded
 • keele vms testid
 • küsimustikud
 • ...
Kuidas valmistuda intervjuuks?

Intervjuuks valmistudes tasub uurida ametikoha ning ka asutuse kohta kõikvõimalikku infot, näiteks kontakteeruda konkursikuulutuses avaldatud infonumbril, külastada asutuse kodulehekülge, tutvuda ametijuhendiga jne. Kindlasti tuleks enne intervjuule minekut ennast analüüsida ning intervjuu käigus tuua välja oma tugevad küljed. Valmis tasub mõelda ka need küsimused, mida ise sooviksite küsida.

Konkursi tulemuste teatavakstegemine

Konkursi lõpptulemustest teavitatakse konkursi võitnud isikut ja valitus mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul kirjalikult.

Esitatud kandidaadi ametikohale nimetamine

Ametikohale nimetamise õigust omav isik (enamasti asutuse juht) nimetab konkursi võitnud isiku ametikohale. Juhul kui ametikohale nimetamiseks esitati mitu kandidaati, teatatakse ametikohale mitte nimetatud isikule/isikutele sellest hiljemalt ametikohale nimetatud isiku ametisse astumise järgselt kirjalikult ja motiveeritult.

Konkursi luhtumine

Konkurss loetakse luhtunuks, kui sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust, samuti siis, kui ametisse nimetamise õigust omav isik loobub ametikohale nimetamiseks kandidaadi esitamisest (kuna ühtegi sobivat kandidaati ei leidunud).
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer