Maakorraldaja (määratud ajaks) *
Konkursi tähtaeg: 27.08.2017
 Ametikoha tüüp: spetsialist
 Asutus: Jõhvi Vallavalitsus
 Asukoht - riik: Eesti
 Asukoht - maakond: Ida- Virumaa
 Asukoht - linn / täpsem koht:  Jõhvi, Kooli 2
 Valdkond:  avalik haldus,
 Tööaeg ja tööliik:  tähtajaline,
 Tööülesanded:

Maakorraldaja ametikoha eesmärgiks on maareformi läbiviimine Jõhvi valla territooriumil ning maakorralduse, maakasutuse ning planeerimis- ja ehitusalase maaga seotud tegevuse koordineerimine vastavalt Eesti Vabariigi seadusele.

 Nõuded kandidaadile:

* omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;

* omama kõrgharidust, eriharidust või eelnevat töökogemust;

* valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;

* oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;

* olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

 Omalt poolt pakume:

* huvitavat ja vastutusrikast tööd;

* kaasaegseid töötingimusi;

* arengu- ja koolitusvõimalusi;

* sõbralikku ja toetavat meeskonda. 

 

 Palk: Vastavalt palgajuhendile
 Tööle asumise aeg: Kokkuleppel
 Kontaktisiku nimi: Vadim Ivlijev
 Kontaktisiku eposti aadress: vadim dot ivlijev at johvi dot ee
 Tingimused ja lisainfo:

Dokumendid peavad olema laekunud eesti keeles hiljemalt 27. august 2017 Jõhvi Vallavalitsusse aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 (ümbrikule märkida „Jõhvi Vallavalitsuse maakorraldaja) või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi at johvi dot ee (teemaJõhvi Vallavalitsuse maakorraldaja). Lisainfo telefonidel 336 3742 või 513 4441.

 


* Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.