Ehitusspetsialist (Jõhvi Vallavalitsus)*
Konkursi tähtaeg: 30.06.2017
 Ametikoha tüüp: spetsialist
 Asutus: Jõhvi Vallavalitsus
 Asukoht - riik: Eesti
 Asukoht - maakond: Ida- Virumaa
 Asukoht - linn / täpsem koht:  Jõhvi, Kooli 2
 Valdkond:  avalik haldus, ehitus/kinnisvara/geodeesia,
 Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga,
 Tööülesanded:

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitusseaduse ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Jõhvi vallas.

 Nõuded kandidaadile:

* omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;

* omama kõrgharidust ehituse alal;

* omama ettekujutust ehitusest ning tundma vastavat seadusandlust ning soovitavalt omama töökogemust;

* tundma ehitisregistrit ning omama menetlemistoimingute läbiviimise oskust;

* omama hankemenetluse läbiviimise kogemust tellija ja töövõtja rollis;

* valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;

* oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;

* olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

 Omalt poolt pakume:

* huvitavat ja vastutusrikast tööd;

* kaasaegseid töötingimusi;

* arengu- ja koolitusvõimalusi;

* sõbralikku ja toetavat meeskonda.

 Palk: Vastavalt palgajuhendile
 Tööle asumise aeg: Kokkuleppel
 Kontaktisiku nimi: Vadim Ivlijev
 Kontaktisiku eposti aadress: vadim dot ivlijev at johvi dot ee
 Tingimused ja lisainfo:

 Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

* kirjalik avaldus;

* ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

* elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

* motivatsioonikiri tulevasest tööst ehitusspetsialistina;

* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada eesti keeles 30. juuniks 2017 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse ehitusspetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi at johvi dot ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 513 4441.


* Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.