spacer map
spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Avaleht
spacer
spacer AVALIK TEENISTUS
spacer
spacer ÕIGUS
spacer
spacer EETIKA
spacer
spacer JUHTIMISKVALITEET
spacer
spacer TIPPJUHTIDE ARENDAMINE
spacer
spacer PERSONALIJUHTIMINE
spacer
spacer KOOLITUS
spacer
spacer HALDUSVÕIMEKUSE ARENDAMINE
spacer
spacer Statistika
spacer
spacer Publikatsioonid
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer KONKURSIVEEB
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer

Publikatsioonid

 
Vastavalt avaliku teenistuse seadusele peab rahandusminister kord aastas esitama Riigikogule aruande avaliku teenistuse arengusuundadest, teenistuskohtadest, teenistuses olevatest ja töötavatest isikutest, nende palkadest ja töötasudest ametiasutuste ning teenistusgruppide kaupa. 2013. aastast enam eraldi aastaraamatut ei ilmu, selle sisu on integreeritud riigikogu aruandesse.
 
Aruanne toob välja peamised avaliku teenistuse tugevused ja väljakutsed ning 2015. aasta arendustegevused. Kuna avalik teenistus moodustab kogu avalikust sektorist väga väikese osa, on parema ülevaate saamiseks lisatud aruandesse ka kokkuvõte keskvalitsuse ja valitsussektori olulisematest näitajatest. 
 
Lisaks tuleb rahandusministril esitada valitsusele ka ülevaate ametnikueetika nõukogu tegevusest, mis on lisatud Riigikogu aruandesse lisasse. Ülevaade eetikanõukogu tööst võimaldab hinnata eetikanõukogu tegevuse eesmärgipärasust ning seatud eesmärkide saavutamist.
 
Alates 1999. aastast on koostatud väljaannet "Avaliku teenistuse aastaraamat", mis annab ülevaate Eesti avalikus teenistuses möödunud aasta jooksul toimunud arengutest koos riigiteenistujaid puudutava statistikaga. Raamatu eesmärgiks on teavitada laiemat avalikkust olulisematest arendustegevustest, saavutustest ja läbi viidud muutustest avalikus teenistuses ning jäädvustada informatsiooni avaliku teenistuse institutsionaalse ülesehituse ning ametnikkonna arvuliste näitajate kohta.

Pealkiri
Formaat
Suurus
Avaliku teenistuse 2015. aasta aruannePDF 
Avaliku teenistuse 2014. aasta aruannePDF3,84 MB

Avaliku teenistuse 2013. aasta aruanne

PDF3,59 MB
Avaliku teenistuse aastaraamat 2012PDF2,56 MB
Avaliku teenistuse aastaraamat 2011PDF5,83 MB
Avaliku teenistuse aastaraamat 2010PDF2,88 MB
Avaliku teenistuse aastaraamat 2009PDF3,21 MB
Avaliku teenistuse aastaraamat 2008PDF1,24 MB
Avalik teenistus arvudes 2008PDF248 KB
Avaliku teenistuse aastaraamat 2007PDF2,9 MB
Avaliku teenistuse aastaraamat 2006PDF2,5 MB
PDF
6.5 MB
PDF
15.5 MB
PDF
3.6 MB
PDF
3.9 MB
PDF
16.5 MB
PDF
7.9 MB
PDF
1.3 MB

 
Avaliku teenistuse 2013. aasta infoleht eesti keeles, PDF
Avaliku teenistuse 2013. aasta infoleht inglise keeles, PDF

Avaliku teenistuse aastaraamat 2012 voldik eesti keeles, PDF
Avaliku teenistuse aastaraamat 2012 voldik inglise keeles, PDF


2003. aastal toetas Riigikantselei NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) raamatu "Haldusjuhtimine Kesk- ja Ida-Euroopa siirderiikides: teooria ja juhtumianalüüsid" tõlkimist eesti keelde ning väljaandmist Eestis. Riigikantselei kaasabil jagati raamat kõigile Riigiametnike foorumil 2003 osalejatele.

Originaal:
Wright, G. and Nemec, J. (eds) (2002), Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. Bratislava: NISPAcee.
Riigiametnike foorumiks 2004 andis Riigikantselei koostöös Poliitikauuringute Keskusega PRAXIS välja artiklikogumiku "Teadmistepõhine riik ja majandus". Trükisesse koondatud artiklid selgitavad teadmistepõhise riigi olemust ning üldisemalt riigisektori rolli majanduse arengus:

 

spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond


spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer