spacer map
spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Avaleht
spacer
spacer AVALIK TEENISTUS
spacer
spacer spacer Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna kontaktid
spacer
spacer spacer Haldussüsteem
spacer
spacer spacer Avaliku teenistuse arendamine
spacer
spacer spacer Ajalugu
spacer
spacer spacer Rahvusvahelises plaanis
spacer
spacer
spacer ÕIGUS
spacer
spacer EETIKA
spacer
spacer JUHTIMISKVALITEET
spacer
spacer TIPPJUHTIDE ARENDAMINE
spacer
spacer PERSONALIJUHTIMINE
spacer
spacer KOOLITUS
spacer
spacer HALDUSVÕIMEKUSE ARENDAMINE
spacer
spacer Statistika
spacer
spacer Publikatsioonid
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer KONKURSIVEEB
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer

Avaliku teenistuse arendamine

Hea riigivalitsemise üheks oluliseks eelduseks on asjatundlik, usaldusväärne ja pühendunud avalik teenistus. Eesti iseseisvumise taastamise järgselt, 1993. aastal koostatud avaliku teenistuse seaduse eelnõus seati avaliku teenistuse eesmärgiks saavutada riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujate, eriti ametnikkonna stabiilsus, erialane asjatundlikkus, poliitiline neutraalsus ja äraostmatus, samuti väärtustada teenistus riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustes.


Avalikku teenistuse arendamise eest vastutab Rahandusministeerium, kelle vastutusvaldkonnad on järgmised:

  • personali- ja koolituspoliitika ning palgakorralduse kujundamine ja arendamine
  • avaliku teenistuse põhiväärtuste ja eetika tugevdamine
  • riigi haldusorganisatsiooni korralduse alase poliitika väljatöötamine ja selle rakendamise koordineerimine
  • avaliku teenistuse personali- ja koolitusjuhtide koostöövõrgustike arendamine
  • avaliku teenistuse pikaajalise koolitus- ja arendustegevuse kavandamine ja elluviimine
  • avaliku teenistuse informatsiooni ja statistika koondamine ja analüüsimine
  • avaliku teenistuse alase väliskoostöö edendamine.

Samuti on avaliku teenistuse arendamisega seotud ülesandeid ning vastutust täiendavalt ka järgnevatel asutustel:

  • Justiitsministeeriumi vastutusalaks on avalikku teenistust reguleeriv seadusandlus
  • Riigikantselei pädevuses on avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine ja arendamine ning inimressursi arendamise rakenduskava 2007-2013 prioriteetse suuna "Suurem haldusvõimekus" rakendamine
  • Siseministeeriumi vastutab kohaliku omavalitsuse teenistusega seonduva eest.

 

spacer
spacer spacer spacer
spacer
Uudised
UUS! 23.05.2017 Eetika nõukogu koosoleku protokoll
Ametnike palgad 2017
Septembris alustas taas avaliku teenistuse keskastmejuhtidele suunatud coaching’u-programm
Ametnikueetika nõukogu kiitis heaks ametnike väljendusvabaduse hea tava
Arhiiv
Kasulik
Meie kontaktid
Arengukavad
Õigusaktid
Statistika
Uuringud
Publikatsioonid
Viited lisainfole
Facebook
Aeg maha
Tagasiside
 
KÜSIMUSI ja TAGASISIDET OOTAME AADRESSIL
 
avalikteenistus at fin dot ee

Küsimused edastatakse vastava valdkonna ekspertidele
spacer
spacer