spacer map
spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Avaleht
spacer
spacer AVALIK TEENISTUS
spacer
spacer spacer Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna kontaktid
spacer
spacer spacer Haldussüsteem
spacer
spacer spacer Avaliku teenistuse arendamine
spacer
spacer spacer Ajalugu
spacer
spacer spacer Rahvusvahelises plaanis
spacer
spacer
spacer ÕIGUS
spacer
spacer EETIKA
spacer
spacer JUHTIMISKVALITEET
spacer
spacer TIPPJUHTIDE ARENDAMINE
spacer
spacer PERSONALIJUHTIMINE
spacer
spacer KOOLITUS
spacer
spacer HALDUSVÕIMEKUSE ARENDAMINE
spacer
spacer Statistika
spacer
spacer Publikatsioonid
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer KONKURSIVEEB
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer

Kasulikud viited

Allpool toodud tabelist leiate Eesti avalikku teenistust käsitlevate veebilehtede ja infomaterjalide koondi. Viited erinevate riikide avaliku teenistuse portaalidele ja teistele avaliku sektori veebilehtedele leiate SIIT.

VEEBILEHED 

Asutuste kontaktid ja üldinfo

Otseviited asutuste veebilehtedele

(riigiportaal)
www.eesti.ee
 
Omavalitsusüksuste ja -liitude kontaktandmed.

2005.aastal tekkinud uued vallad (Siseministeerium)

http://www.sisemin.gov.ee/atp/?id=5995

 

Regionaalhaldus, maavalitsuste kontaktandmed (maavanemad ja maasekretärid)

(Siseministeerium)

http://www.sisemin.gov.ee/atp/?id=14220

Haldus-
süsteem

Üldinfo haldussüsteemi ja institutsioonide kohta (Riigikogu, valitsus ja täitevvõim, kohtusüsteem, kohalik omavalitsus, riigikaitse, Vabariigi President, Riigikontroll, Eesti Pank).

(Estonica teabekogu)

www.estonica.org

Kohalik omavalitsus

KOV õiguslikud alused, ajalugu ja areng, KOV üksuste organisatsiooniline ülesehitus, funktsioonid, finantssüsteem, omavalitsuste koostöö

(Siseministeerium)

 

 

http://www.sisemin.gov.ee/atp/?id=5921

 

 

 

 

KOV ja omavalitsusliitude aktuaalne info
(KOV-de ja nende liitude igapäevane tegevus, uudised; andmebaasid (statistika, analüüsid, arengukavad), uurimused ja ettekanded;
foorum)

(Kohalike omavalitsuste portaal)

http://portaal.ell.ee/

 

KOV demograafilise struktuuri ülevaade 2006

(Kohalike omavalitsuste portaal)

http://portaal.ell.ee/orb.aw/class=file/
action=preview/id=7150/01.01.2006.htm

 

KOV finantsid

(KOV eelarved ja eelarvestamine; eraldised, finantsraskustes KOV-de saneerimine; ülevaated ja analüüsid)

(Rahandusministeerium)

http://www.fin.ee/?id=3605


 INGLISEKEELSED INFOMATERJALID 
Avalik teenistus

Trükis “Public Administration in Estonia”

(Riigikantselei, 2006)

 
Kohalik omavalitsusTrükis “Local Government in Estonia”
Eesti haldussüsteem ja haldusjaotus; KOV õiguslikud alused, osalusdemokraatia teostamine; KOV sisemine struktuur, funktsioonid ja vastutus, finantssüsteem, KOV-de koostöö, KOV ja rahvusvahelised suhted (Siseministeerium, 2005 )

http://www.sisemin.gov.ee/atp/failid/
LGinEstonia2005.pdf

Eesti

Inglisekeelsed infomaterjalid Eesti kohta (ühiskond, rahvastik, kultuur jne)

(Välisministeeriumi veebileht)

www.vm.ee

spacer
spacer spacer spacer
spacer
Uudised
UUS! 23.05.2017 Eetika nõukogu koosoleku protokoll
Ametnike palgad 2017
Septembris alustas taas avaliku teenistuse keskastmejuhtidele suunatud coaching’u-programm
Ametnikueetika nõukogu kiitis heaks ametnike väljendusvabaduse hea tava
Arhiiv
Kasulik
Meie kontaktid
Arengukavad
Õigusaktid
Statistika
Uuringud
Publikatsioonid
Viited lisainfole
Facebook
Aeg maha
Tagasiside
 
KÜSIMUSI ja TAGASISIDET OOTAME AADRESSIL
 
avalikteenistus at fin dot ee

Küsimused edastatakse vastava valdkonna ekspertidele
spacer
spacer