spacer map
spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Avaleht
spacer
spacer AVALIK TEENISTUS
spacer
spacer spacer Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna kontaktid
spacer
spacer spacer Haldussüsteem
spacer
spacer spacer Avaliku teenistuse arendamine
spacer
spacer spacer Ajalugu
spacer
spacer spacer Rahvusvahelises plaanis
spacer
spacer
spacer ÕIGUS
spacer
spacer EETIKA
spacer
spacer JUHTIMISKVALITEET
spacer
spacer TIPPJUHTIDE ARENDAMINE
spacer
spacer PERSONALIJUHTIMINE
spacer
spacer KOOLITUS
spacer
spacer HALDUSVÕIMEKUSE ARENDAMINE
spacer
spacer Statistika
spacer
spacer Publikatsioonid
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer KONKURSIVEEB
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer

Avalik teenistus

Mis on avalik teenistus ja kes avalikus teenistuses töötavad?

Eesti 2013. aastal jõustunud avaliku teenistuse seaduse (ATS) kohaselt loetakse avalikuks teenistuseks töötamist riigi või kohaliku omavalitsuse (KOV) ametiasutuse koosseisus ettenähtud valitaval või nimetataval ametikohal. ATS jaotab avaliku teenistuse kaheks: ametnikeks ja töötajateks.
 

Ametnik on isik, kes on riigi või kohaliku omavalitsuse üksusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ehk siis ametnik teostab avalikku võimu. Ametniku tööd reguleerib Avaliku teenistuse seadus (ATS).
 

Kõik inimesed, kes saavad riigilt palka, ei ole ametnikud ning sõnad “riigipalgaline”, “riigitöötaja”, “avalikus sektoris hõivatu”, ”avalik teenistuja” ja “ametnik” ei ole sünonüümid.
 

Ametnikke võib pidada “riigi selgrooks”, kelle töö puudutab ühel või teisel moel kõiki riigi elanikke – ametnikud annavad oma panuse riigi arengusuundade seadmisesse ja poliitikate elluviimisesse ning toimetavad kodanikeni riigi pakutavad avalikud teenused.
 

Töötaja on isik, kes võetakse ametiasutuses töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse tööd, mis toetab ametnikel avaliku võimu teostamist. Töötajad on näiteks personalitöötajad, raamatupidajad, avalike suhete edendajad jt. Töötaja töötab töölepingu alusel.

 

Mis on avaliku teenistuja töös erilist ja erinevat?

Kuna ametnikutöö on otseselt seotud avaliku võimu teostamisega, paljude inimeste elu puudutavate otsuste langetamise ning elluviimisega, paneb avaliku teenistuse seadus teenistujatele võrreldes töölepingu alusel töötavate inimestega mitmeid lisakohustusi ja tegevuspiiranguid, kuid teisest küljest näeb ette ka täiendavad sotsiaalsed garantiid ning soodustused. Iga avalik teenistuja on osa suuremast süsteemist, mille ühine eesmärk on ühiskondliku huvi teenimine. Peamised põhimõtted, mida kõik teenistujad oma töös arvestama peavad, on kirja pandud avaliku teenistuse eetikakoodeksisse.

Avalikku teenistust puudutava statistikaga saab tutvuda siin .

 

spacer
spacer spacer spacer
spacer
Uudised
UUS! 23.05.2017 Eetika nõukogu koosoleku protokoll
Ametnike palgad 2017
Septembris alustas taas avaliku teenistuse keskastmejuhtidele suunatud coaching’u-programm
Ametnikueetika nõukogu kiitis heaks ametnike väljendusvabaduse hea tava
Arhiiv
Kasulik
Meie kontaktid
Arengukavad
Õigusaktid
Statistika
Uuringud
Publikatsioonid
Viited lisainfole
Facebook
Aeg maha
Tagasiside
 
KÜSIMUSI ja TAGASISIDET OOTAME AADRESSIL
 
avalikteenistus at fin dot ee

Küsimused edastatakse vastava valdkonna ekspertidele
spacer
spacer