spacer map

spacer
Sisukaart spacer RSS spacer Uudiskiri spacer Täppisotsing spacer
spacer
Otsing
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer Avaleht
spacer
spacer AVALIK TEENISTUS
spacer
spacer ÕIGUS
spacer
spacer EETIKA
spacer
spacer JUHTIMISKVALITEET
spacer
spacer TIPPJUHTIDE ARENDAMINE
spacer
spacer PERSONALIJUHTIMINE
spacer
spacer spacer Strateegiline personalijuhtimine
spacer
spacer spacer Riigi personalipoliitika valge raamat
spacer
spacer spacer Personalitöötajate koostöö
spacer
spacer spacer Personaliplaneerimine
spacer
spacer spacer Värbamine ja valik
spacer
spacer spacer Hindamine
spacer
spacer spacer Teenistuslehed
spacer
spacer spacer Töösuhete administreerimine
spacer
spacer spacer Palgakorraldus
spacer
spacer
spacer KOOLITUS
spacer
spacer HALDUSVÕIMEKUSE ARENDAMINE
spacer
spacer Statistika
spacer
spacer Publikatsioonid
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer KONKURSIVEEB
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer
spacer

Avaliku teenistuse personalijuhtimine

Avaliku teenistuse ja avaliku sektori personalijuhtimist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes võib pidada haldusjuhtimise üheks prioriteetseks valdkonnaks ning oluliseks eeltingimuseks "hea valitsemise" tagamisel.


Avaliku teenistuse personalijuhtimise korraldus


Personalijuhtimise erinevatele valdkondadele annab laiema raamistiku "Avaliku teenistuse seadus", mis on ühtlasi avaliku teenistuse personalijuhtimine kõige olulisemaks regulatsiooniks. Kuid üldiselt on personalijuhtimise süsteem Eesti avalikus sektoris detsentraliseeritud. Asutustel on vastutus oma personalitöö korraldamise eest ning puudub keskne avaliku teenistuse personalijuhtimist koordineeriv institutsioon. Avaliku teenistuse personalitöö arendamisega seotud ülesanded ning vastutus on jagunenud valdkondade lõikes mitme asutuse vahel:
 • Justiitsministeerium - seadusandlus
 • Rahandusministeerium - ametnike värbamine ja valik, koolitus ja arendamine,  hindamine (atesteerimine), avaliku teenistuse eetika, palgakorraldus ning avalike teenistujate andmekogu ja statistika; kohalike omavalitsuste koordineerimine
 • Riigikantselei - tippjuhtide arendamine.
Organisatsiooni tasandil on personalijuhtimise tase asutustes väga erinev. Sihipärase personalijuhtimise tagamiseks on aga oluline personalijuhtimise sidusus asutuse tipp- ja keskastmejuhtimisega - koostöö osapoolte vahel toob kaasa personalijuhi, keskastmejuhtide ja tippjuhtide ühise arusaamise inimeste juhtimise eesmärkidest, põhimõtetest ja üksteise rollidest selles protsessis. Selleks et personalijuhtimine kui tugifunktsioon aitaks kaasa ka Eesti avaliku sektori tõhususe, mõjususe, avatuse, läbipaistvuse ja avalike teenuste kvaliteedi parandamisele laiemalt, tuleb asutuse tasandil tähelepanu pöörata personalijuhtimise valdkondade (sh tööanalüüs, värbamine ja valik, koolitus ja arendamine, tulemuste hindamine, karjäärijuhtimine, motiveerimine ja tasustamine) omavahelisele sidususele, terviklike personalipoliitikate olemasolule ning nende sobivusele organisatsiooni ja avaliku halduse strateegiatega. 


Rahandusministeeriumi roll personalijuhtimise edendamisel 

Rahandusministeeriumi ülesanded avaliku teenistuse personalijuhtimise koordineerimisel ja arendamisel on seotud järgmiste valdkondadega:
 • avaliku teenistuse alane statistika ja avalike teenistujate andmekogu
 • värbamine ja valik, sh avalikud konkursid
 • koolitus ja arendamine
 • hindamine
 • avaliku sektori personalijuhtide koostöö.
Avaliku sektori spetsiifikat ja riiklikku konteksti silmas pidades on Rahandusministeeriumi personalijuhtimise valdkondade koordineerimisel ja personalijuhtimise edendamisel seadnud eesmärgiks:
 • tõsta personalijuhtimise kvaliteeti, tõhustada koostööd partneritega ja kommunikatsiooni
 • kaasajastada ja tõsta personalijuhtimise metoodilist taset, arendada välja kompetentsi- ja nõustamiskeskus
 • tõsta keskse koolituse juhtimise ja planeerimise kvaliteeti
 • tõsta juhtide valiku ja arendamise süsteemi
 • arendada avaliku teenistuse statistika kogumise ja analüüsimise süsteemi
 • teadvustada ja tugevdada avaliku teenistuse eetikat.

 

Kommentaarid (1)
spacer
spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Uuringud

Õigusaktid

spacer
spacer
spacer
spacer spacer
spacer
spacer

Rahandusministeeriumi
riigihalduse ja avaliku
teenistuse osakond

Elina Orumaa

palgakorraldus, personaliplaneerimine

Tel: 611 3486

elina dot orumaa at fin dot ee

 

Mari-Liis Lume

värbamine ja valik, hindamine

Tel: 611 3607

mari-liis dot lume at fin dot ee

 


Anna Laido

koolitus, keskastmejuhtide arendamine

Tel: 611 3087
anna dot laido at fin dot ee

spacer

 

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer